Zájem o zlepšení kvality života člověka, který se nachází v sociální nouzi, je to, co naše spolupracovníky spojuje.

 

 

Děkujeme, chceme pro Vás to nejlepší!

 

Péčí o zaměstnance ve Slezské diakonii je rozuměna péče v oblasti pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních vztahů, poskytování služeb zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, služby spojené s využitím volného času, personálního rozvoje.


Poděkování zaměstnancům za jejich loajalitu práci, s cílem přispět ke zvýšení spokojenosti
jak v profesní, tak osobnostní rovině.


 

 

Hodnoty Slezské diakonie

Slezská diakonie je křesťanská nezisková organizace, která zakotvuje svou činnost na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby potřebným lidem.

Slezská diakonie poskytuje pomoc všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní stav, postižení, postavení a další nepříznivé životní situace. Podporuje důstojnost lidského života v každé jeho fázi.
 

Základní hodnoty, na kterých stavíme:

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
Člověk jako jedinečné Boží stvoření

Osobní přístup

Láskyplné vztahy

Respekt

Odpovědnost

Osobní růst

Týmová spoluprác

Transparentnost

 

 

Etický kodex

Etický kodex je určen všem zaměstnancům, dobrovolníkům a stážistům Slezské diakonie. Přináší orientaci v charakteru organizace, usnadňuje naplňování jejího poslání, zabezpečuje ochranu klientů služeb, stanovuje hranice v práci a má význam pro profesionální identitu.

Jednotlivá střediska se zároveň opírají o Etický kodex sociálního pracovníka v ČR, řídí se profesními etickými kodexy a respektují Listinu základních práv a svobod.

Etický kodex ZDE.