Seznámení se standardy SPOD - pověřené osoby. Seznámení s interními formuláři, metodikami, vzorovými a anonymizovanými dokumenty včetně dohod o výkonu pěstounské péče, plánů spolupráce, plánu vzdělávání pečujících aj. Seznámení s pracovními postupy a problematikou doprovázení pěstounských rodin. Účast na poradách a interních školicích akcích. Zapojení do činností při vzdělávacích, příp. respitních aktivitách pro pěstounské rodiny. Další činnosti (individuální setkání s pečujícími apod.) pouze na základě individuální domluvy a za souhlasu dotčených osob.

V zásadě jsou možné praxe krátkodobé i dlouhodobé, ale záleží na aktuální kapacitě a plánu činností Programu. Nutno projednat s dostatečným předstihem.

Bc. Barbora Niemiecová
e-mail: pestouni.ct@slezskadiakonie.cz
tel.: 731519985