Poskytnutí základních informací o Slezské diakonii, její organizační struktuře. Informace o službě NZDM, zařazení do zákona o sociálních službách, cílová skupina (6-20 let), nepříznivá životní a sociální situace, průběh jednání se zájemcem o službu, průběh uzavírání smlouvy, samotný průběh poskytování sociální služby, ukázka definovaných cílů spolupráce. Seznámení s průběhem poskytování sociální služby, ukázka nabízených činností, poskytovaných služeb, statistická data. Seznámení s interními formuláři, vzorovými formuláři, anonymizovanými dokumenty. Seznámení s pracovními postupy a problematikou cílové skupiny.
Zapojení do přímé práce s klienty služby, pomoc s přípravou programu, asistence pracovníkům (preventivní programy, volnočasové aktivity, výtvarné aktivity, sportovní aktivity, společenské hry, besedy, příprava do školy, referáty, domácí úkoly, soutěže, …).

Možnost krátkodobé i dlouhodobé stáže. Přímá práce s klienty v odpoledních
hodinách. Domluva předem, jelikož dojíždíme i do okolních obcí.
Neposkytujeme terénní služby.

Bc. Jan Šperl
e-mail: nzdm@slezskadiakonie.cz
tel.: 604 228 201