Seznámení se s dokumentací střediska, možnost účastnit se jednání se zájemcem, procesu individuálního plánování(se souhlasem všech zúčastněných). Možnost náhledů na terapiích O.T.A. RS pro děti s PAS. Zapojení se do odpoledních zájmových a aktivizačních činností - přímá práce s uživateli. Seznámení se s metodami fyzioterapie poskytovaných na středisku.

Možnost poskytnutí krátkodobé stáže.

Bc. Klára Woźniaková
e-mail: sp.lydie@slezskadiakonie.cz
tel.: 734 640 340