Studentům jsou poskytnuty základní informace o Slezské diakonii, organizační struktuře, cílech, posláních a také zásadách. Dále jsou studenti seznámeni s metodickými a pracovními postupy obou služeb (DS a DOZP), s chodem střediska, apod.. V rámci praxe mají studenti možnost konzultovat potřebná témata vztahující se ke studiu. Jsou přítomni v běžném provozu střediska (přímá práce s klientem). Dále při nácvikových aktivitách s klienty (pracovní a vzdělávácí). Dle svých možností se mohou studenti také zapojit se svými dovednostmi (hraní na hudební nástroj, výtvarné a rukodělné činnosti nebo jiné tvořivé aktivity).

Krátkodobá i dlouhodobá stáž.

Mgr. Lenka Klepáčová
e-mail: karmel.ticha@slezskadiakonie.cz
tel.:734 780 233

mentor: Zuzana Korniová, DiS.