Naše zkušenosti nám umožňují studentům nabídnout tzv. Kariérový den. Je to den, ve kterém mohou studenti se svými spolužáky zažit výběrové řízení, naučit se psát motivační dopis, životopis, zkusit si napsat projekt, zvýšit znalosti z oblasti etikety a společenského protokolu apod. A to vše u vás ve škole. Záleží na vašem zájmu, které oblasti chcete u studentů či žáků rozvíjet. Mezi oblasti častého zájmu patří témata: asertivity, vedení dokumentace v sociálních službách, vedení idnividuálních plánů, kompetence na trhu práce. Vzdělávání dostává díky těmto interaktivním workshopům prktický rozměr a vaši studenti či žáci rozvíjejí své znalosti a dovednosti v praktických kompetencích. Kontaktujte naše personální partnery, těší se na váš telefonát.

Jsme rádi za spolupráci s Vámi a děkujeme za úspěšné absolventy Vašich škol!