TEORETICKÁ ČÁST: Poskytnutí základních informací o Slezské diakonii, její organizační struktuře. Informace o službě NZDM, zařazení do zákona o sociálních službách, cílová skupina, nepříznivá životní a sociální situace, průběh jednání se zájemcem o službu, nejčastěji definované cíle spolupráce. Přehled o poskytovaných službách, seznámení se statistickými daty. Způsob financování sociálních službách v NNO. Prostor pro dotazy.
PRAKTICKÁ ČÁST: pomoc s přípravou programu pro uživatele, asistence pracovníkům v průběhu programu (dle programového harmonogramu služby - např. volnočasové aktivity, soutěže, výtvarné aktivity, deskové a společenské hry, pomoc s přípravou do školy, besedy, venkovní aktivity).

Krátkodobá i dlouhodobá - program pro uživatele začíná v odpoledních hodinách!

Bc. Martina Vilimová, DiS.
e-mail: m.vilimova@slezskadiakonie.cz
tel.: 605 232 919