Seznámení se s chodem střediska a jeho dokumentací, praktické zapojení do práce s uživateli sociální služby. Seznámení se s náplní práce všech pracovních pozic v sociální službě. Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby s duševním onemocnění.

Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou stáž a to po předchozí domluvě v dostatečném časovém předstihu. Vítáme motivované zájemce o stáž, v jednom dni máme pouze jednoho stážistu.

Bc. Romana Dobšová, DiS.
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
tel.: 734 363 348