EUNIKA Karviná nabízí k vykonávání praxe celkem 3 služby, zabývající se osobami se zdravotním postižením a to:
• Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 do 45 let
• Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 3 do 45 let
• Poradna rané péče ve věku od 0 do 7 let
Na vybraném pracovišti se praktikanti mohou seznámit se standardy kvality, s metodickými postupy, s interními formuláři. Se souhlasem uživatele má praktikant možnost nahlédnout do jeho osobní složky (denní záznamy, individuální plány a jiné dokumenty). Také má praktikant možnost zapojit se do denního režimu u všech tří služeb jako je například: nácvik sebeobsluhy, komunikace, hry, procvičování paměti, vycházky po okolí, návštěvy kin, divadel, restaurací, různé nácviky dovedností, tvořivá činnost, doprovody a účast na terapiích s uživateli (ergoterapie, canisterapie, hipoterapie…), práce na PC (vyhledávání nápadů k aktivitám pro uživatele, podkladů pro tvorbu pomůcek, aj.), pomoc s vytvářením denního programu pro uživatele, statistické výpočty.


Možnost krátkodobé, ale i dlouhodobé stáže po předchozí domluvě.

Mgr. Kateřina Folwarczná-vedoucí střediska
e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
tel.:731 670 761