Seznámení se službou sociálně terapeutických dílen, posláním a účelem této služby. Zapojení studenta do denních aktivit s klienty (ergoterapie, teatroterapie, besedy, muzikoterapie apod.). Se souhlasem klientů má student možnost nahlédnout do složek klientů, je seznánem s pracovní náplní sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních služeb dle jeho plánu praxe. Možnost nahlédnout do standardů kvality apod. Student má prostor pro vlastní kreativitu.

Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou stáž.

Gabriela Lhotská, Dis.
e-mail.: g.lhotska@slezskadiakonie.cz
tel. 734 366 561

mentorem na pracovišti může být i p. Mgr. Pístecká Marie, sociální pracovnice