V sociálně terapeutických dílnách se student seznámí se službou, s jejím posláním a cíli, s cílovou skupinou lidé s mentálním postižením a specifikami práce s nimi. Dále se seznámí s prací sociálního pracovníka (taktéž možnost nahlédnout do standardů kvality služby) a přímou prací pracovníků v sociálních službách. Student se souhlasem uživatelů může nahlédnout do jejich složek. Student je aktivně zapojen do aktivit s uživateli (plnění jejich individuálních plánů, běžný chod střediska).

Možnost dlouhodobé i krátkodobé stáže.

Bc. Anna Čurečková-koordinátor
tel. 734 510 157,
e-mail: dilny.fm@slezskadiakonie.cz