Stáž studenta přizpůsobujeme požadavkům studenta (školy) podle zaměření studijního oboru. Vždy proběhne - seznámení s provozem střediska, jeho účelem, strukturou atd. Se souhlasem klientů má student možnost nahlédnout do složek klientů, je seznánem s pracovní náplní sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a je zapojen do aktivit s klienty. Má možnost nahlédnout do standardů kvality, konzultovat potřebná témata se sociálním pracovníkem, případně vedoucí střediska. Student má prostor pro vlastní kreativitu - je motiván k samostatné práci s klientem (pod dohledem pracovníka). Specifikum služby - práce s lidmi s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, augmentatitvní a alternativní komunikace, techniky bazální stimulace, snoezelen, strukturované úkoly, využitelné počítačové programy, speciální pomůcky.

Krátkodobá i dlouhodobá stáž. Krátkodobá i dlouhodobá stáž - maximálně 2 studenti z jedné školy současně.

Bc. Eva Liďáková-mentor
e-mail: e.lidakova@slezskadiakonie.cz
tel.: 733 142 416