Seznámení s metodikou denního stacionáře. Pozornost je věnována zejména oblasti přímé práce s uživatelem služby. Specifika cílové skupiny, způsoby komunikace, možnosti alternativní komunikace, plánování sociální služby s ohledem na potřeby a přání uživatelů. Zapojení na nácvikových aktivit, které udržují a rozvíjejí schopnosti a dovednosti uživatelů (pracovní a vzdělávací nácvikové aktivity).

Umožňujeme krátkodobé i dlouhodobé stáže. Vzhledem k provozu střediska, neumožňujeme souběžné praxe více studentů v jeden den.

Bc. Marcela Nogová DiS.
e-mail: eden@slezskadiakonie.cz
tel. 558 746 844