Seznámení s metodikou obou služeb. Zapojení se do běžného provozu služeb - zejména do oblasti přímé práce s uživateli služby. Specifika cílové skupiny, způsoby komunikace, možnosti alternativní komunikace, plánování sociální služby s ohledem na potřeby a přání uživatelů. Seznámení se s činností sociálního pracovníka a celkovým chodem střediska.

Dlouhodobé praxe.

Mgr. Jana Chlebusová,
tel.: 730 844 482,
e-mail: j.chlebusova@slezskadiakonie.cz