V rámci služeb denní stacionář, domov pro osoby se ZP, sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služba lze vykonat praxi. Náplní praxe je seznámení se sociální službou/střediskem, veřejný závazek soc. služby, informace o provozu, personálním zajištění. Student má možnost se zapojit jak v rámci individuálních aktivit s uživateli, tak v rámci skupinových (aktivizace uživatele, rozhovory, provázení, doprovody uživatelů na akce apod.), získá praktické informace o procesu poskytování sociální služby ze strany soc. pracovníka, je-li toto s ohledem na studovaný obor relevantní. Praxe je orientována zejména na přímou práci s uživatelem.

Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou stáž. Preferujeme praxe souvislé.

pobytové služby - DOZP, OS,
Pavlína Macková, DiS.
730 811 309, soc.dozp@slezskadiakonie.cz

denní stacionář
Mgr. Lucie Pokorná,
731 128 887, stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz

sociálně terapeutické dílny
Mgr. Adéla Oprštěná,
739 380 121, dilny.ddo@slezskadiakonie.cz

vedoucí střediska
Mgr. Nikola Šimíková,
736 757 533, n.simikova@slezskadiakonie.cz