Seznámení s organizací SD, možnost nahlédnutí do 4 služeb, které BETHEL Třinec nabízí - Azylový dům + Oáza Nebory, Sociální rehabilitace, Nízkoprahové denní centrum a Terénní program. Seznámení se standardy kvality vybrané služby. Možnost náslechu při intervenčních a přijímacích pohovorech, aktivní účast při sociální rehabilitaci, administrativní činnost, pochůzky s terénními pracovníky, účast na poradách aj.

Stáž je možno poskytnout krátkodobě i dlouhodobě. V případě dlouhodobé stáže jsme schopni umožnit stáž pouze 1 osobě, ne více lidí souběžně.

Bc. Kateřina Gavendová, DiS.
tel.: 739 583 570