Seznámení s organizací SD, možnost nahlédnutí do 4 služeb, které BETHEL FM nabízí - Azylový dům, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum a Terénní program. Seznámení se standardy kvality vybrané služby. Možnost podílet se na pomoci lidem v nouzi ve výdejně potravinové a materiální pomoci.

Stáž je možno poskytnout krátkodobě i dlouhodobě.

Bc. Lucie Drkošová, DiS.
bethel.fm.ad@slezskadiakonie.cz
tel. 731 172 440