Poskytujeme možnost krátkodobých i dlouhodobých praxí; podmínkou je zralá motivace studenta praxi vykonat a zvýšit své odborné znalosti a dovednosti.

Základní seznámení s SD; komplexní seznámení s problematikou sociální práce s osobami bez domova; základní i podrobné seznámení s poskytovanými službami - nízkoprahové denní centrum, noclehárna, terénní program - hlavní idea, poslání, cíle, metodika služeb, přímé setkávání s osobami bez domova a poskytování služby, administrativa; možnost pochůzky s terénními pracovníky; možnost vlastního příspěvku k chodu služby (zpětná vazba apod.); možnost individuální domluvy nad obsahem praxe.

Zuzana Holinková, DiS.
sp.bethelct@slezskadiakonie.cz
tel: 737 206 446