Krátkodobá i dlouhodobá stáž.

Seznámení s poskytováním sociální služby v ambulantním zařízení poskytující služby sociální péče. Seznámení s historií služby a jejím reagováním na legislativní změny a potřeby klientů, kteří do služeb docházejí. Předání informací o současném postavení služeb typu denního stacionáře. Provedení metodikou služby (veřejný závazek, pravidla, proces plánování a poskytování služby, personální zajištění, hodnocení služby). Informace o spolupráci s návaznými organizacemi, subjekty a s pečujícími.
Především ale nabízíme seznámení s praktickým posktováním sociální služby, vhled do přímé práce, seznámení s potřebami a specifiky klientů, kteří zařízení využívají. Praktikant se během své praxe může seznámit se spoustou odborných metod, které při své každodenní praxi využíváme - např. metody alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, snoezelen metoda, práce se strukturovanými úkoly, arteterapeutické techniky, atd.
 
Veronika Židková
v.zidkova@slezskadiakonie.cz
tel.: 733 142 402
mentor: Veronika Židková, Sylva Dorazilová