Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou stáž.

Seznámení se standardy sociální služby chráněné bydlení, konkrétní seznámení s pracovními postupy.
Zapojení se do režimu služby - zejména v rámci  výchovných, vzdělávacích
a aktivizačních a volnočasových aktivit a  činností, cvičení paměti a pozornosti,
možné zapojení praktikantů do různých akcí ve středisku, ale také podpora
uživatelů při účasti na různých kulturních a společenských akcích v jejich okolí.
Případně příprava besedy na zajímavé téma. Práce v přímé péči.
Se souhlasem uživatele - náhled do jeho osobní složky, denních záznamů či individuálních plánů.

ARCHA Český Těšín

Posláním chráněného bydlení ARCHA Český Těšín je poskytnout lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. 

Bc. Martina Chovancová, DiS.
archa.ct@slezskadiakonie.cz
tel.: 731 514 698