Flexibilní pomoc v době koronaviru je velmi cenná

Březen 2020 přinesl do Slezské diakonie, stejně jako do celé naší země, náročné období spojené s nouzovým stavem kvůli pandemii koronaviru. Ze dne na den bylo potřeba připravit se na neznámou situaci, zajistit bezpečný provoz 111 sociálních služeb a ochránit před onemocněním tisíce klientů a stovky zaměstnanců. Tento úkol jsme zvládli společně s ochotnými a statečnými spolupracovníky a jsme vděční, že jsme zatím nemuseli čelit průniku nemoci do našich služeb (zejména mezi skupiny ohrožených osob). 

V tomto složitém období jsme však zažívali a stále zažíváme také mnoho dobrého  - pomoci, povzbuzení - ze strany jednotlivců (dárců i dobrovolníků), skupin lidí, místních firem i nadací, které se k situaci postavily velmi flexibilně a pomáhaly. 

Chceme vyjádřit velké poděkování nadacím a nadačním fondům, díky jejichž grantům a rychlé pomoci jsme mohli zajišťovat nákup ochranných prostředků  pro zaměstnance v přímé práci v pobytových, ambulantních i terénních službách i pro klienty v pobytových službách či v domácnostech, kteří by se bez takové pomoci neobešli. 

Získali jsme také podporu např. pro provoz linky pomoci Světlo pro vás, která občanům nabízela pomoc v těžkých časech.


Děkujeme srdečně za finanční podporu Nadaci ČEZ, Výboru Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadaci Vinci a Nadačnímu fondu Albert.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor