Podpořte online vzdělávání dětí v Moravskoslezském regionu na Frýdecko-Místecku,
které nemají možnost zapojit se do výuky, protože nemají doma svůj vlastní počítač.

Darováním nového notebooku s operačním systémem a webovou kamerou (případně s roční licencí MS Office 365) nebo již použitého, ale pro školní výuku funkčního zařízení podpoříte vzdělávání dětí v době, kdy jsou školy zavřené.

Slezská diakonie eviduje 40 sociálně potřebných rodin ze služeb sociální asistence a azylového domu ve Frýdku-Místku.

Naše děti, které by notebook využily na distanční výuku

Linda - 14 let, zájmy: sport

Viki - 13 let, zájmy: tanec

Dominik - 15 let, zájmy: počítače, hraní her

Kristýna - 13 let, zájmy: zpěv

Barnabáš - 12 let, zájmy: skateboard, jízda na koloběžce, hraní her

Leopold - 11 let, zájmy: skateboard, jízda na koloběžce, hraní her

Anežka - 11 let, zájmy: tančí, zpívá, čte a stará se o zvířátka

Anička - 12 let, zájmy: miluje zvířátka

Mariana - 10 let, ráda maluje a stará se o sourozence

Nikol - 11 let, ráda tancuje


Mariana 

Mariana bydlí spolu se svou maminkou a dalšími 3 sourozenci v malém bytě ve Frýdku-Místku. Maminka s naší službou pracuje již téměř rok. Rodina se nachází v sociálně tíživé situaci, maminka (klientka naší služby) zůstala na své 4 děti sama, přičemž věk nejmladšího sourozence ji nedovoluje se na plno navrátit do práce. S rodinou spolupracujeme zejména na udržení stávajícího, byť malého, bydlení, a zajištění tak stálého domova pro děti. Další oblastí spolupráce j podpora maminky ve smyslu plnění rodičovských kompetencí. Jedno z dětí, druhé nejstarší má výchovné problémy, které vyžadují plnou matčinu pozornost, a naši podporu v jejich řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o vícečlennou rodinu, malá Mariana pomáhá mamince i s péčí o nejmladšího sourozence, a je plně samostatná v přípravě do školy. Je ve škole skvělou žačkou, má dobrý průměr, plní si své školní povinnosti a domácí úkoly, a je v kolektivu velmi oblíbená. 

Anička 

Anička bydlí spolu s maminkou, starší sestrou, kočičkou a králíkem. Péče o zvířátka jsou jejím velikým koníčkem, stará se o ně, hraje si s nimi a ráda si o nich i čte. Maminka Aničky začala s naší službou pracovat v létě tohoto roku. Rodinu na naši službu navázat spádový OSPOD. Rodině zemřel předčasně a velice nečekaně otec a celou rodinu to těžce zasáhlo. A to nejen psychicky, ale i po té materiální stránce. Na udržení finančního rozpočtu s nimi spolupracuje naše pracovnice, zároveň však rodina využívá terapie zprostředkované naší službou, aby takto těžkou ztrátu zpracovali a mohli se posunout v životě dál. Mamince je sociální pracovnice nápomocná i v řešení právě rodičovských otázek.

 

Další potřebné rodiny jsou pak v evidenci samotných škol, s nimiž na projektu také spolupracujeme. 

 

Notebooky budou dětem zapůjčovány Slezskou diakonií na základě smlouvy o zápůjčce uzavřenou se zákonným zástupcem. 

V případě ochoty pomoci prosím kontaktujte Magdu Lackovou, tel.: 733 591 446.
DĚKUJEME


Hledáme dobrovolníka - odborníka z oblasti IT, programátora z Třince, Frýdku-Místku, který by pomáhal se servisem a opravou zapůjčených notebooků pro školní vzdělávání dětí.

V případě zájmu kontaktujte Dobrovolnické centrum: Moniku Banotovou 734 516 300

Děkujeme Vám!

Notebooky jsou darovány Slezské diakonii pro přesně vymezené účely podpory online vzdělávání a domácí přípravy k výuce potřebných dětí. Slezská diakonie nebo příslušná základní škola, se kterými Slezská diakonie na projektu spolupracuje, notebooky zapůjčuje na základě smlouvy o vypůjčce uzavřenou se zákonným zástupcem dítěte a zároveň zajišťuje jejich zprovoznění např. využitím licence, instalací programu apod., tak aby byly funkčním nástrojem pro online výuku té které školy. Děti jsou vybírány základní školou nebo pracovníky sociální služby (azylového domu a sociální asistence v Třinci a Frýdku-Místku), na základě znalostí sociální a ekonomické situace konkrétní rodiny. Zapůjčování notebooků je prevencí před jejich případným zneužitím, exekucí, prodejem apod. Našim cílem je maximální podpora dětí, které jsou takto izolovány jak od online vzdělání tak sociálního kontaktu.

Díky Vám se mohou další děti připojit online! 

Tak jak trvají různá vládní omezení spojené s pandemií Covid 19, trvá také pro žáky základních škol distanční výuka. Slezská diakonie pomůže již díky daru od firmy Pickering Interfaces, s. r. o. několika žákům, dětem v Azylovém domě ve Frýdku-Místku, notebooky najdou uplatnění v rodinách využívající služeb sociální asistence ve Frýdku-Místku, kde usnadní výuku. 

Děkujeme tímto firmě Pickering Interfaces, s.r.o. z Třince, která věnovala finanční dar ve výši 50 000 Kč na pořízení notebooků pro děti z rodin, které nemají možnost připojit se k online výuce spolu se svými kamarády.