Slezskou diakonii vede od konce roku 2010 paní ředitelka Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D
Společně s ní řídí důležité oblasti života Slezské diakonie náměstkyně ředitelky paní Mgr. et Ing. Romana Bélová a dvě vedoucí sekce - vedoucí Sekce  řízení lidských zdrojů Mgr. Lenka Waszutová, MBA a vedoucí Sekce ekonomiky a provozu Ing. Halina Klusová. 

 

Mgr. et Ing. Romana Bélová

náměstek ředitele, Sekce pro sociální práci a projektové řízení
 

Ing. Halina Klusová

vedoucí Sekce ekonomiky a provozu
 

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, tiskový mluvčí

Střediska Slezské diakonie nemají samostatnou právní subjektivitu. Jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie, které se nachází ve třech budovách v Českém Těšíně. První z nich - „Ústředí A“ se nachází na ulici Na Nivách 7. Druhá budova - „Ústředí B“ je na ulici Dukelská 264. Třetí budova - "Ústředí C" je na ulici Dukelská 263.

Práce na Ústředí Slezské diakonie je rozdělena do odborů a sekcí, které se soustřeďují na oblasti potřebné pro fungování Slezské diakonie jako celku.

Představenstvo Slezské diakonie

Představenstvo na svých jednáních řeší přípravu Shromáždění SD a stěžejní otázky provozu Slezské diakonie. Jedná se zejména o kontrolu a hodnocení hospodaření a činnosti organizace, personální otázky, správnost složení a činnost představenstev oblastí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka členů představenstva Slezské diakonie

 

  jméno funkce zaměstnání
  Arnold Macura předseda ředitel POLNACORP
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. místopředseda  ředitel Slezské diakonie
Ing. Česlav Santarius místopředseda Historická společnost HEREDITAS z.s., místopředseda
Ing. Mgr. Romana Bélová člen náměstek ředitele Slezské diakonie
Mgr. Roman Brzezina člen pastor FS Bohumín SCEAV, senior Ostravsko-karvinského seniorátu
Bc. Marta Czyžová člen místokurátorka církve SCEAV
Lumír Svoboda člen operátor - vedoucí stavební údržby, OKD - SC
Mgr. Lenka Waszutová, MBA člen vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, tiskový mluvčí, Slezská diakonie
Ing. Jiří Ziętek, MBA člen Třinecké Gastroslužby, jednatel
Ing. Mgr. Jiří Kaleta člen koordinátor Slezské diakonie, OÁZA Nebory
  Štěpán Janča člen evangelický farář v Českobratrské církvi evangelické v Krnově
 

Představenstva oblastí

V jednotlivých oblastech SD působí představenstva oblastí, která plní roli poradního orgánu řízení a správy těchto oblastí. Níže uvádíme seznam zástupců v jednotlivých Představenstev oblastí:

 

Představenstvo oblasti Bruntál, Krnov

 • Ing. Mgr. Petr Chromčák - ředitel MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov
 • Petr Světlík - ředitel sociálního podniku Chrpa Krnov
 • Ing. Ludmila Vajdová - vedoucí Oblasti Krnov, Bruntál
 • Martin Litomiský - farář ČCE Krnov
 • MVDr. Pavla Löwenthalová - členka zastupitelstva města Krnova
 • Ing. Milan Swider - sociální pracovník střediska Slezské diakonie Bethel Bruntál
 • Renáta Skulinová - koordinátorka střediska Slezské diakonie NOE Krnov, Bruntál

Představenstvo Oblasti Novojičínsko

 • Lhotská Gabriela, DiS. 
 • Mgr. Pavel Prejda 
 • Mgr. Antonín Urban 
 • Bc. Vít Raška 
 • p. Lenka Budová 
 • Ing. Alena Kukuczová 
 • Mgr. Dagmar Pospěchová 

Představenstvo Oblasti Karvinsko

 • Mgr. Witold Strumpf (předseda)
 • Ing. Bc. Milana Bakšová (místopředsedkyně)
 • Mgr. Emil Macura
 • Iveta Kuczerová
 • Bc. Iveta Pastuszková
 • Mgr. Martina Bystroňová
 • Ing. Ondřej Brdíčko
 • Pavla Matušínska
 • Richard Borecki

Představenstvo Oblasti Ostravsko

 • Mgr. Vilém Szlauer (předseda)
 • Bc. Renáta Motyková Dis.(místopředsedkyně)
 • Mgr. Janusz Kożusznik
 • Mgr. Roman Brzezina
 • Mgr. Natálie Klusová
 • Jan Kubiš
 • Mgr. Pavel Taska
 • Pastor Jiyun Jang

Představenstvo Oblasti Frýdek-Místek, Třinec

 • Arnold Macura (předseda)
 • Petr Wiselka (místopředseda)
 • Mgr. Miroslav Sikora
 • Marie Bornerová
 • Emil Gryga
 • Ing. Michael Trojka
 • Vladislav Blahut
 • Ing. František Kufa
   

Představenstvo Oblasti Těšínsko

 • Zbyšek Michnik - předseda
 • Dagmar Siudová
 • Radek Wantulok
 • Vanda Stanieková
 • Lucie Haroková
 • Jana Chlebusová
 • Tomasz Gierczuszkiewicz
 • Dagmar Bystroňová - místopředseda

Představenstvo Oblasti Pobeskydí

 • Benjamín Andrýsek, student
 • Mgr. Renata Firlová, pastor SCEAV Komorní Lhotka
 • Ing. David Harok, starosta obce Chotěbuz
 • Bc. Lenka Josieková, sociální pracovnice
 • Bc. Urszula Klusová, zubní instrumentářka
 • Mgr. Lenka Mencnerová, středisko TABITA Český Těšín, Třinec, Třanovice, Jablunkov
 • Mgr. Roman Raszka, pastor SCEAV Návsí, senior Jablunkovský seniorát
 • Bc. Aneta Siwá, středisko SAREPTA Komorní Lhotka
 • Ing. Jaroslav Szromek, jednatel Tring Invest, s.r.o.
 • Mgr. Halina Pientoková, DiS., vedoucí oblasti Pobeskydí