Spolupráce se zahraničím

Spolupráce se zahraničními partnery vede Slezskou diakonii k výměně zkušeností, vytváření nových metodických postupů, poskytuje prostor pro učení v oblasti osobnostního rozvoje a přispívá k růstu organizace. Oblastí zahraniční spolupráce se zabývá Sekce zahraničních vztahů.

V roce 2021 byla mezinárodní spolupráce realizována především prostřednictvím online aktivit, vzhledem k přetrvávající epidemii koronaviru. Partnerské vztahy jsme měli možnost prohlubovat na základě platformy online konferencí, seminářů, webinářů, apod. Slezská diakonie nadále prohlubovala partnerství s Eurodiaconií, Evropskou asociací městských misií (EAUM), Nadací Naemi Wilke Stift z Guben, Jesus Mercy Home Association z Indie, apod. Měli jsme možnost aktivně připravovat a vést online seminář ve spolupráci s EASPD na téma ,,Zdravé stárnutí osob se zdravotním znevýhodněním“. V rámci aktivit Eurodiaconie byla možnost sdílet zkušenosti v oblasti zvládání pandemie a práce s klienty v této nelehké době. Dále jsme měli možnost aktivně participovat na semináři k evropským projektům.  Ve spolupráci s Evropskou asociací městských misií byl prostor pro sdílení zkušeností, předávání praktických rad v době pandemie a také prostor pro plánování evropské konference, které se bude konat v září 2022 v Birminghamu. 
Díky nadaci Naemi Wilke Stift z Guben jsme měli opět možnost obdarovat 500 klientů našich služeb vánočními dárky, které lidi z Německa připravili. Pro naše klienty to opět bylo obrovské povzbuzení a vědomí toho, že na ně někdo myslí. Ve spolupráci se Slovenskem byly ve Slezské diakonii realizovány stáže v rámci národního projektu ,,Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov“. Jsme nesmírně vděční za veškerou spolupráci s našimi partnery v roce 2021 a chceme všem poděkovat za naše partnerství a možnost spolupracovat na projektech, které mohou obohacovat a budovat naši práci ve Slezské diakonii. 

Fotogalerie