Spolupráce se zahraničím

Spolupráce se zahraničními partnery vede Slezskou diakonii k výměně zkušeností, vytváření nových metodických postupů, poskytuje prostor pro učení v oblasti osobnostního rozvoje a přispívá k růstu organizace. Oblastí zahraniční spolupráce se zabývá Sekce zahraničních vztahů.

Oblasti spolupráce

Rok mezinárodním dobrovolníkem

Od roku 2004 Sekce zahraničních vztahů Slezské diakonie koordinuje program Rok mezinárodním dobrovolníkem. Slezská diakonie se tak zapojuje do mezinárodního dobrovolnictví jako hostující, koordinující a vysílající organizace. Každý rok v září mohou střediska SD a partnerské organizace zapojené do programu přivítat nové mezinárodní dobrovolníky, kteří podávají pomocnou ruku a přidávají hodnotu jejich práci. Každý rok rovněž vysíláme mladé lidi na dobrovolnou službu do našich partnerských organizací v zahraničí. Do roku 2016 jsme hostovali 126 dobrovolníků z 15 zemí EU, Ukrajiny, USA, Izraele, Palestiny ve 29 centrech, a vyslala 11 dobrovolníků do 8 zemí EU. Projekty hostovaných a vyslaných dobrovolníků jsou projekty dlouhodobé v délce trvání od 10 do 12 měsíců.

Od roku 2014 začala Slezská diakonie vysílat dobrovolníky do tanzánskeho Dongobeshu a Maretadu. Do roku 2016 jsme vyslali 7 dobrovolníků.
Projekt Rok medzinárodním dobrovolníkem v Tanzánii je realizovaný za účasti partnerů Děti Afriky, projektů cirkevních sborů evangelické cirkve augsburského vyznání v Třinci a Košicích, Spoločenství evangelické mládeže (SEM), které jsou poradními a participativními orgány v konkrétních fázích projektu s ohledem i na jimi už predcházející spolupráci se školami a komunitami v oblasti Dongobesha a Marethadu.
Školy „Lea“ a „Yedidiass“,  hostel a lokální komunity v Dongobeshi a Marethadu fungují jako hostitelské projekty pro dobrovolnickou službu mladých Čechů a Slováků.
V roce 2015 Slezská Diakonie ve spolupráci s Italskou organizací Valdese vyslala do Argentíny 1 dobrovolnici.

S kým spolupracujeme

V rámci programů Rok mezinárodním dobrovolníkem a Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii Slezská diakonie spolupracuje s domácími a zahraničními institucemi, které ji poskytují obecnou a finanční podporu. Těmito institucemi jsou Dom zahraniční spolupráce a „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency“.

Důležitým partnerem při realizaci programu Rok mezinárodním dobrovolníkem je network EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network), který sdružuje organizace vysílající, hostující a koordinující mezinárodní dobrovolníky. Slezská diakonie spolupracuje na programu Rok mezinárodním dobrovolníkem také s organizacemi mimo EDYN.

 

Mezinárodní dobrovolnictví

Slezská diakonie se zapojuje do mezinárodního dobrovolnictví jako hostující, koordinující a vysílající organizace. Stejně tak jak vysíláme české dobrovolníky do zahraničí, tak každý rok v září mohou střediska SD a partnerské organizace zapojené do programu „Rok mezinárodním dobrovolníkem“ přivítat nové mezinárodní dobrovolníky, kteří podávají pomocnou ruku a přidávají hodnotu jejich práci. Do roku 2016 jsme hostovali 126 dobrovolníků z 15 zemí EU, Ukrajiny, USA, Izraele, Palestiny, a vyslala 11 dobrovolníků do 8 zemí EU. Od roku 2014 začala Slezská diakonie vysílat dobrovolníky  do tanzánskeho Dongobeshu a Maretadu. Do roku 2016 jsme vyslali 7 dobrovolníků. 

 

Sdílení, výměna zkušeností, znalostí a výzkumná činnost

Slezská diakonie je součástí řady národních i nádnárodních tématických a odborných sítí zaměřených na sociální problematiku. Partnerství nabízí prostor pro sdílení, výměnu zkušeností, znalostí a rozvoj inovací.
Jsme členem sdružení jakými jsou např.: EASPD (European Association of service providers for persons with disabilities), EAUM (European Association of Urban Missions), EAPN (European Anti-Poverty Network), EDYN (Ecumenical Diaconical Year Network), Eurodiaconia

 

Oblasti zájmu/Specialisté

Během 25 let Slezská diakonie vychovala již řadu odborníků, kteří se podílejí na rozvoji a podpoře kvality sociálních služeb. Mnohé oblasti rozvijíme take v mezinárodní spolupráci formou stáží, projektů, odborných setkání či vzdělávání. Specializujeme se na témata: youth at risk, elderly people, homeless people, transformace služeb pro osoby se ZP, zaměstnávání osob se ZP, dobrovolnická služba, závislosti, podpora pečujících osob u dětí a dospělých a další.