EASPD
(European Association of service providers for persons with disabilities)

  

 

 

 

Evropská asociace poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Organizuje vysoce odborné akce pro poskytovatele služeb z celé Evropy, na kterých jsou předávány informace o nových trendech ve službách pro osoby s postižením. Slezská diakonie je členem této organizace od r. 2004.

http://easpd.eu/
https://www.facebook.com/easpdbrux
https://twitter.com/easpd_brussels


EAUM
(European Association of Urban Missions)

 

 

http://www.stadtmissioneuropa.eu/364.htm


EAPN
(European Anti-Poverty Network)

 

 

 

 

http://www.eapn.eu/
https://www.facebook.com/EuropeanAntiPovertyNetwork/
https://twitter.com/EAPNEurope

EAPN ČR
(Evropská síť proti chudobě)

http://www.eapncr.org
 

EUISG
(EU Inclusion Strategies Group)

http://www.eapn.ee/Social-Inclusion-Working-Group


EDYN
(Ecumenical Diaconical Year Network)

 

 

http://www.edyn.org/
https://www.facebook.com/edyn.org/


Eurodiaconia

 

 

http://www.eurodiaconia.org/
https://www.facebook.com/eurodiaconia.brussels
https://twitter.com/eurodiaconia


Asociace Dítě a Rodina, z. s. 

 

 

Asociace Dítě a Rodina, z. s. je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. 

www.ditearodina.cz


 

AOP

(Asociace občanských poraden)

 

 

http://www.obcanskeporadny.cz


APIC

(Asociace pracovníků intervenčních center)

 

 

http://www.domaci-nasili.cz


APOA
(Asociace pro osobní asistenci)


 

 

http://www.apoa.cz


APRP
(Asociace pracovníků v rané péči)

 

 

 

 

 

http://www.aprp.cz


APSS
(Asociace poskytovatelů sociálních služeb)

 

 

 

http://www.apsscr.cz


ASP ČR
(Asociace speciálních pedagogů)

 

 

http://www.aspcr.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČALS
(Česká alzheimerovská společnost)

 

 

 

http://www.alzheimer.cz/cals/


ČAPS
(Česká asociace pečovatelské služby)

 

 

http://www.caps-os.cz/


ČAPZ
(Česká asociace pro psychické zdraví)

 

 

https://www.ozdravotnictvi.cz/capz/
https://www.facebook.com/ozdravotnictvi
https://twitter.com/ozdravotnictvi
https://www.youtube.com/user/ozdravotnictvi#


ČAS
(Česká asociace streetwork)

 

 

http://www.streetwork.cz/
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceStreetwork/


ČFPB
(Česká federace potravinových bank)

 

 

 

http://www.potravinovabanka.cz/


ČRDM
(Česká rada dětí a mládeže)


 

 

 

http://crdm.cz/
https://www.facebook.com/crdm.cz
https://www.youtube.com/user/crdmcz


ČSTPMJ
(Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging)

 

 

 

http://www.trenovanipameti.cz/index.php?lang=cz


FEAD
(Fond evropské pomoci nejchudším osobám)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=1089


SAD
(Sdružení azylových domů)

 

 

 

http://www.azylovedomy.cz/


SINEC klastr sociálních inovací a podniků

 

 

http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/o-nas/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPMS
(Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením)

 

 

 

http://www.spmpcr.cz/
https://www.facebook.com/pages/Spole%C4%8Dnost-pro-podporu-lid%C3%AD-s-ment%C3%A1ln%C3%ADm-posti%C5%BEen%C3%ADm-v-%C4%8CR-zs/562018417236003
https://www.youtube.com/user/spmpkarlin


ARBENI
(Sdružení podporující stř. SD na Krnovsku a Bruntálsku)


GDO
(Gerontologické dny Ostrava)

 

 

http://gdo.dtocz.cz/


MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

 

 


http://skolasd.eu/


PBOV
(Potravinová banka v Ostravě, z. s.)

 

 http://www.potravinovabanka.cz/pb-ostrava/


VSPRP
(Volné sdružení poskytovatelů rané péče)


 

 

http://ranapece.webnode.cz/


Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

http://www.regrada.cz/


AKS
(Asociace komunitních služeb)

www.askos.cz