Podcasty Slezské diakonie Lidé k lidem.

Jací jsou lidé, kteří pracují v sociálních službách? Co jim služba ve Slezské diakonii dává a co oni vnáší do své služby ve Slezské diakonii?

Poslouchejte náš podcast Lidé k lidem a provedeme Vás službami, které ve Slezské diakonii realizujeme pro lidi, kteří se ocitli ve složité sociální situaci.

Zajímaví hosté, kolegyně a kolegové z našich služeb Vás provedou svou službou, ale i svým osobním příběhem. 

Ať již jste doma nebo na cestách, náš podcast si můžete poslechnout kdekoliv.

Poznejte naše služby.
Pomoci můžete kdykoliv i lidem v potřebě právě Vy, když budete vědět, že konkrétní pomoc existuje a jak funguje. 


Pořadem Vás provází a moderuje

 

Mgr. Renáta Větrovcová
vedoucí oddělení PR a propagace

Slezské diakonie 

tel.: 737 204 720
e-mail: r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz

Zpracování: oddělení PR a propagace Slezské diakonie 

 

Všechny díly si můžete poslechnout na našem YouTube Slezské diakonie

1. díl / 2021 / 14.5. 

NÁŠ HOST : Mgr. Helena Bělasová
pověřena vedením EXIT Komorní Lhotka, terapeutická komunita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posláním sociální služby EXIT Komorní Lhotka, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivujeme je ke změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracujeme také s rodinou a blízkými osobami klientů. Cílová skupina: Chlapci a dívky ve věku 14 až 19 let, kteří mají vážné zdravotní nebo sociální problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek (drogy, alkohol, léky...) nebo jiného závislostního chování (gamblingu...) .

Kontakt:
Koordinátor střediska, Bc. Filip Hrkal
tel.: +420 739 525 246