Redakční rada

Činnost redakční rady

Posláním redakční rady je dbát na celkovou úroveň tiskovin (Informátor, Výroční zpráva). Redakční rada posuzuje zaměření časopisu, jeho obsah, odbornou kvalitu, aktuálnost zvolených témat a grafické provedení. Přitom dbá, aby se obsah časopisu dotýkal témat nejširší praxe.
Redakční rada zároveň dohlíží na to, aby celková obsahová úroveň časopisu byla co nejvyšší. Redakční radu tvoří předseda rady a šest členů rady.


Členové redakční rady

Mgr. Lenka Waszutová, MBA - předseda redakční rady

Mgr. Renáta Větrovcová - odpovědný redaktor

Pavel Pluhař - grafik

Ing. Halina Klusová

Lenka Kantorová

Mgr. Halina Pientoková, DiS

Mgr. Martin Kopáček

 

 


Informátor uzávěrka

1. vydání do 25. 1. vychází k 1. 3.

2. vydání do 25. 4. vychází k 1. 6.

3. vydání do 25. 7. vychází k 1. 9.

4. vydání do 25. 10. vychází k 1. 12.

 

Pro rok 2021 jsou Redakční radou Slezské diakonie stanovena jako hlavní témata:

  • podpora služeb pro osoby s duševním onemocněním
  • kvalita služeb Slezské diakonie
  • podpora dětí a mládeže 
  • péče o osoby s poruchami paměti 

Příspěvky zasílejte na e-mail: r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz

 

Výroční zpráva

Výzva k zasílání podkladů a upřesnění požadavků na strukturu příspěvků pro výroční zprávu je, rozesílána e-mailem na příslušné vedoucí zaměstnance začátkem ledna.

Příspěvky zasílejte na e-mail
r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz

 

Jak zasílat příspěvky

Textové příspěvky zasílejte ve Wordu. Je povinností uvést jméno autora. Možnost zaslat logo dárců.

Fotografie ve formátu JPEG.

Všechny zaslané příspěvky prochází formální kontrolou, případnou úpravou (zkracování textu, povinnost uvádět název organizace, logika textu) a korekturou.