Informace o Slezské diakonii

Sborník Slezské diakonie

Autoři: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., Ing. Česlav Santarius, Bc. Markéta Stanieková, DiS., Mgr. Ilona Śniegoňová,
Mgr. Lenka Waszutová, Mgr. Janka Adameová, Ing. Bronislav Kostka, Ing. Monika Klimková, Ing. Veronika Cielecká, Mgr. Hana Štěpánová

Odpovědní redaktoři: Mgr. Hana Štěpánová, Ondřej Czubaj
Korektura: Mgr. Hana Štěpánová, Ing. Bc. Klára Brzobohatá
Grafická úprava: Infiniti art, s. r. o.

Vydala: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

Součastí Sborníku Slezské diakonie je dvd s videozáznamem koference Cíle a úlohy diakonie a dalších neziskových organizací při budování občanské společnosti a v boji proti sociálnímu vyloučení z 12. května 2010 pořádaného v prostorách VŠB - TU Ostrava.

Sborník Slezské diakonie 2010, Kolektiv autorů, Počet stran 64, První vydání, Český Těšín 2010 

´

Průvodce Slezskou diakonií

Odpovědný redaktor: Mgr. Hana Štěpánová 
Korektura: Mgr. Hana Štěpánová a redakční rada Slezské diakonie
Grafická úprava: Ondřej Czubaj

Vydala: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

Průvodce Slezskou diakonií 2010, Kolektiv autorů, Počet stran 12, První vydání, Český Těšín, květen 2010