MOZAIKA Slezské diakonie si klade za cíl přibližovat význam a přínos sociálních služeb do života lidí, jsou-li poskytovány kvalitně, pracovníky disponujícími profesními i osobními kompetencemi.

MOZAIKU sledujte online na facebooku Slezské diakonie, na YouTube

 

26. díl zpravodajství MOZAIKA

 

25. díl zpravodajství MOZAIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24. díl zpravodajství MOZAIKA:

23. díl zpravodajství MOZAIKA:

22. díl zpravodajství MOZAIKA:

21. díl zpravodajství MOZAIKA:

Další díly MOZAIKY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube Youtube

 

 

Děkujeme vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Slezské univerzity Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za pomoc při zpracování pilotního dílu zpravodaje Slezské diakonie MOZAIKA,  za odborný dohled naší práce a za zapůjčení studia pro natáčení vstupů moderátora.

 

 

 


 

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA pracuje na základě ustanovení statutem Zpravodajské rady. Statut zpravodajské rady byl schválen ředitelkou Slezské diakonie Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. dne 28. 2. 2017 a aktualizován dne 26.2.2018.

Statut Zpravodajské rady zpravodajství MOZAIKA blíže upravuje působnost, strukturu, složení a pravidla jednání Zpravodajské rady. Úkolem Zpravodajské rady je koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené jednání související s vysíláním zpravodajství MOZAIKY. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných a operativních úkolů, které s vysíláním MOZAIKY souvisejí.

Náměstkyně pro sociální práci doporučuje službu či služby, kde se bude daný díl natáčet. MOZAIKA se během zpracování nepředává. Výslednou podobu vytváří kameraman, střih, režisér a scénárista a konzultován je paní náměstkyní. Členové MOZAIKY mají na zřeteli etiku své práce.

Statut je v listinné podobě uložen u předsedy Zpravodajské rady Mgr. Lenky Waszutové, MBA a na oddělení PR a propagace.

Členové: Mgr. et Ing. Romana Bélová, Mgr. Renáta Větrovcová, Bc. Dagmar Bystroňová, DiS., Markéta Fojtíková, Nátan Rusnok, moderátor


 

 

Renáta Větrovcová

vedoucí oddělení PR a propagace/režisér MOZAIKY
737 204 720
 

Lenka Waszutová

vedoucí Odboru personálního řízení/scénář MOZAIKY
604 229 619
 

Romana Bélová

náměstkyně pro sociální práci
731 137 998
 

Nátan Rusnok

marketér, procovník Informačního centra/kamera, střih MOZAIKY
736 758 695

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor