Vážení návštěvníci Informačního centra Slezské diakonie,

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Slezská diakonie, IČO: 654 685 62, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě, prostřednictvím telefonu na čísle 558 764 333 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese ustredi@slezskadiakonie.cz.

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Správce jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je pan Ing. Roman Šmíd. Kontaktovat jej můžete poštou na adrese BDO Advisory 661/4, Praha 8 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese roman.smid@bdo.cz.

Jaká osobní data zpracováváme, jak a za jakým účelem je zpracováváme a jak dlouho?

V Informačním centru Slezské diakonie neuchováváme žádná Vaše osobní data, pouze odpovídáme na Vaše dotazy, se kterými se obracíte na pracovníka Informačního centra Slezské diakonie. Informační centrum odpovídá na Vaše dotazy ve věci nabídky sociálních služeb Slezské diakonie a také v celém Moravskoslezském kraji. Dotazovat se můžete osobně, telefonicky, e-mailem či poštou. Odpovídáme Vám ve formě, ve které byl dotaz přijat. Tedy ve věci dotazů, kde volíte písemnou formu, odpovídáme na adresu, na kterou byl dotaz zaslán, pokud není uvedena jiná. Uchováváme obsah sdělené informace, nikoli osobní údaje o tazateli, a to výhradně pro evidenci dle projektové žádosti „Diakonického a vzdělávacího centra“ a to do roku 2021. Dále pro statistické účely, ale opět bez evidence osobních údajů.

Jak bylo uvedeno, neuchováváme žádné osobní údaje, ale k optimální odpovědi můžeme potřebovat:

- Identifikační údaje, sociální problém, věk, případně zdravotní omezení – tyto údaje nám můžete poskytnout, abychom Vám mohli vyhledat sociální službu, která bude přímo potřebná pro Vás nebo Vašeho blízkého člověka.

- Kontaktní údaje pro odpověď – e-mail, telefonní číslo, poštovní adresa pro odpověď, dle Vaší volby.

Na Vaše dotazy, s poskytnutými osobními údaji, odpovídá pracovník Informačního centra.

Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro odpověď na Váš dotaz. Jediným zpracováním je pak skartace a výmaz osobních údajů, které nám byly poskytnuty.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům?

Ne, Vaše osobní údaje nebudou předávány jiným osobám.

Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?

Ne, správce nebude předávat Vaše osobní údaje osobám mimo Evropskou unii.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vaší žádosti o informaci, kterou můžete kdykoli odvolat.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany správce, jen vám nebudeme moci odpovědět na váš dotaz. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Závěr

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Informačního centra Slezské diakonie nabývají účinnosti dne 25. května 2018, aktualizovány jsou jednou ročně. V aktuální podobě  jsou tyto informace k dispozici on-line na internetových stránkách Slezské diakonie v odkazu Diakonického a vzdělávacího centra. Slezská diakonie je oprávněna tyto Informace v případě potřeby změnit v souladu se změnou procesů či legislativních změn.

V Českém Těšíně 1. 4. 2019