Projekt Q Europe směřuje úspěšně k cíli

Romana Bélová

V říjnu 2017 jsme ve Slezské diakonii odstartovali realizaci dvouletého mezinárodního projektu Q Europe, který je zaměřený na problematiku kvality v dlouhodobé péči o seniory.

Do projektu jsou zapojeny čtyři partnerské organizace: Slezská diakonie jako vedoucí partner, Trnavská univerzita ze Slovenska, Valdenská diakonie z Itálie a Eurodiaconia z Belgie. Financování aktivit je zajištěno ze zdrojů Evropské unie v rámci programu Erasmus+ Strategická partnerství.

Projekt si klade za cíl sdílet příklady dobré praxe v oblasti kvality služeb v dlouhodobé péči o seniory se zaměřením na potřeby klientů a pracovníků a jeho hlavním výstupem bude příručka pro manažery, která se stane pomůckou v řízení kvality a ve vzdělávání pracovníků v přímé práci v tom, jak porozumět a v praxi uplatňovat klíčové principy kvality. V projektu dosud proběhlo v každé zapojené zemi čtyřdenní mezinárodní setkání pro projektové partnery. V únoru 2018 jsme se poprvé setkali na Slovensku v Bratislavě, kde jsme se věnovali tématu systémů řízení kvality a klíčových principů kvality a podívali jsme se do dvou zařízení pro seniory. V květnu jsme pokračovali do italského Torre Pellice, kde s námi kolegové z Valdenské diakonie sdíleli téma měření kvality a inspirovali jsme se v pobytových službách i v komunitních projektech. Z Itálie jsme si přivezli myšlenku konceptu Dementia Friendly Communities (Společnost vstřícná demenci), která chce umožnit lidem s demencí setrvat co nejdéle v běžné společnosti. Třetí setkání proběhlo ve Slezské diakonii a věnovali jsme se oblasti personální práce a vazbě na kvalitu služeb. Hosty jsme provedli službami Slezské diakonie a představili jsme jim také projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí, který je zaměřený na zvládání péče o blízkého člověka v domácím prostředí. Poslední mezinárodní workshop se konal v belgickém Bruselu, kde jsme se díky Eurodiaconie mohli setkat se zástupci Evropské komise, navštívit Evropský parlament a jeho instituce, ale také jsme se podívali do velmi inovativní pobytové komunitní služby pro osoby s demencí a navštívili jsme aktivity pro osoby se zdravotním postižením. Všechny mezinárodní workshopy přinášely účastníkům impulsy a inspiraci pro jejich další práci a také jsme získávali podněty pro přípravu příručky.

Projekt Q Europe se však posouvá dále a v brzké době spatří světlo světa Q Handbook – příručka pro manažery ke kvalitě v dlouhodobé péči. A nebude to jen tak ledajaká příručka, protože texty k principům kvality jsou doplněny o několik výukových videí a také o praktického průvodce vzděláváním pracovníků v uplatňování principů kvality v praxi našich služeb. Příručka vyjde elektronicky ve čtyřech jazykových mutacích a bude prezentována v jednotlivých partnerských zemích v průběhu června–října 2019. V České republice proběhne představení české verze příručky širší veřejnosti v rámci kulatého stolu, který se bude konat v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 7. června 2019.

Věříme, že výstupy projektu budou obohacením pro všechny, kteří aktivně hledají cesty ke kvalitním službám přizpůsobeným potřebám klientů. Také se těšíme na to, že mezinárodní spolupráce, která v projektu vznikla, bude dále pokračovat a přinášet pozitivní změny v našich službách.