Pravidelná setkání lidí s duševním onemocněním

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."
Mt 18,20

Klub v parku při sociální rehabilitaci RÚT Bruntál pořádá pravidelná setkání lidí s duševním onemocněním.

Vzájemná komunikace, sdílení všedních radostí a starostí, porozumění vytváří příjemnou a přátelskou atmosféru. Členové klubu spoluutváří program jednotlivých setkání.
Střídavě se činnosti zaměřují na procvičení kognitivních funkcí pomocí patřičných úloh (brain jogging), členové si osvěžují své vědomosti z různých oblastí (hlavní města, hudební skladatelé, vynálezci apod.), diskutují na různá společenská témata, zamýšlí se a motivují nad články a úlohami z knihy cesty k zotavení, plánují poznávací výlety, navštěvují muzea, zkrátka podnikají vše, čím mohou získat nebo upevnit své dosavadní vědomosti. Velké oblibě se těší deskové logické hry.

Mohou si vyzkoušet, jaké to je předávat vědomosti ostatním prostřednictvím referátů, které odprezentují, čemuž samozřejmě předchází důkladná domácí příprava. Učí se, jak tyto informace co nejsrozumitelněji předat druhým, zvládat trému, dostává se jim okamžité zpětné vazby.

 Hlavní roli hraje vzájemná důvěra mezi členy klubu, otevřeně dokáží mluvit o svém onemocnění, předávají si zkušenosti, respektují se. Učí se vyjadřovat své pocity, emoce – některým se to daří lépe, jiní potřebují více času. Nikdo na nikoho netlačí, vše je založeno na naprosté dobrovolnosti.

Výborným sjednocujícím prvkem je práce na společném díle. Například příprava na vánoční besídku, nácvik písníček a koled pro ostatní klienty sociální rehabilitace je nesmírně baví, sami si zajišťuji noty, písničky, hudební nástroje, aby se jejich vystoupení co nejlépe vydařilo.
Setkávání v klubu je účinný nástroj na jejich cestě k zotavení, ostatně tady jsou některá vyjádření členů klubu:


„Líbí se mi program klubu, jde o smysluplné naplnění volného času a volnočasových aktivit.“ L.A.

„V klubu se cítím v pohodě, líbí se mi spolutvorba programu. Je vždy na nás - klientech  čím se budeme zabývat, to zpestřuje a obohacuje náš program. Na konci měsíce si naplánujeme s pracovníkem, co budeme dělat dál.“ M.K.


Marie Hradečná
sociální pracovník
RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
Kavalcova 7
Bruntál 792 01
tel.: 734 417 007

e-mail:
rut.br@sdk.cz