Poznatky ze stáže v Psychiatrické nemocnici Opava

Ve dnech 15.–17.10. 2018 jsem absolvovala stáž v Psychiatrické nemocnici v Opavě (PN). První den jsem byla v Denním stacionáři pro terapii psychóz, který pracovníci nazývají Zahradním domem. Mile mě přivítaly klinická psycholožka a terapeutická sestra. Krátce jsme si popovídaly a pracovnice mi sdělily pár informací o Zahradním domě, který je umístěný již mimo lůžkový areál v zahradě mezi Psychiatrickou nemocnicí Opava a Slezskou nemocnicí v Opavě. Jedná se o doléčovací ambulantní formu péče od pondělí do pátku, která zajišťuje plynulý přechod mezi hospitalizací a návratem do běžného života.  Zajišťuje 4 a 6 hodinový psychoterapeutický skupinový program.


Jak to tam probíhá? Po celý den jsem byla pracovnicím „v patách“ a mohla jsem pozorovat denní režim ve stacionáři. V 9 hodin se klienti sešli a program začal ranní komunitou za přítomnosti lékaře, klinické psycholožky, terapeutické sestry a peer konzultanta.  Co cenného si odnáším? Měla jsem možnost si pohovořit s vedoucím lékařem všech stacionářů. Bylo to pro mě velkým přínosem, poněvadž pan lékař mi věnoval svůj čas, aby se mnou probral to, co očekávám od této stáže.  Jelikož pracuji převážně s klienty s duševním onemocněním, kteří často bývají po hospitalizaci v psychiatrické nemocnici, chtěla jsem této problematice více porozumět a zažít si to takzvaně „na vlastní kůži“.  Jak to celé probíhá, když se přijímá nový pacient? Společně jsme se domluvili, že druhý den mé stáže „uděláme kolečko po PN“.

Další den jsem byla v Denním stacionáři pro organické poruchy, demence. Během dne jsem se aktivně zapojila do denního režimu stacionáře. Byla jsem přítomna ranní komunitě a zúčastnila se připravených aktivit. Pracovnice mě zapojily do komunikace s klienty. Byl mi umožněn náhled do materiálů, ze kterých pracovníci čerpají. Jednalo se o inspirativní materiály pro práci s klienty, které mohu využít při práci s klienty v našem středisku RÚT. Co jsem si odnesla? Především dobrý pocit a dostatek inspirace, poněvadž všechny pracovnice se mi věnovaly a odpovídaly na mé otázky.  V odpoledních hodinách přišel opět pan doktor a vydali jsme se na takzvané „kolečko“. Jako první jsme navštívili přijímací ambulanci, poté následovala stanice č. 5, stanice č. 19 A a stanice č. 17 BC.

Poslední den mé stáže jsem byla ve službě Následné péče. Služba je nově vzniklou sociální službou s přímou návazností na lůžkovou péči, která podpoří osoby s chronickým duševním onemocněním v přirozeném, plynulém a bezpečném přechodu ze zdravotnického lůžka do běžného života. Služba je vybudována v obytném domě, kde uživatelé služby užívají 2 byty k přechodnému bydlení. Ke společným aktivitám, nácviku praktických dovedností a skupinových setkání využívají třetí byt, kde je zároveň i zázemí personálu. Každý den probíhá ranní sezení, které není povinné. Během sezení klienti zhodnotí, co se odehrálo, plánují a domlouvají se, co budou vařit a kdo půjde nakoupit. Poté společně vaří a celý denní režim je volný.

Stáž pro mě byla velmi užitečná a hlavně inspirativní. Všem pracovníkům, kteří pracují s klienty s duševním onemocněním, bych doporučila, aby stáž absolvovali. Je to zkušenost k nezaplacení.  

Alena Šimonová
Sociální pracovník
RÚT Krnov, sociální rehabilitace

Iva Volná
koordinátor střediska
Slezská diakonie
RÚT Krnov, sociální rehabilitace
tel.: 733 142 404
email:
i.volna@sdk.cz