OBČANSKÁ PORADNA Karviná

OBČANSKÁ PORADNA Karviná, která je jednou z mnoha sociálních služeb Slezské diakonie, vznikla v prosinci roku 2001. Na svém počátku sídlila v samotném centru města a pracovali zde čtyři odborní poradci, kteří se v té době dělili o jednu konzultovnu. V květnu roku 2002 se občanská poradna stala členem sdružující organizace Asociace občanských poraden se sídlem v Praze. Ta jí poskytuje metodické, školící a informační služby a rovněž vykonává dohled nad kvalitou poskytovaného poradenství. V roce 2012 občanská poradna přesídlila do nových prostor na ulici V Aleji v Karviné-Ráji , kde působí dodnes. V současné době zde pracují dvě poradkyně ve dvou samostatných konzultovnách.

Jaké služby v OBČANSKÉ PORADNĚ Karviná poskytujeme?

Dle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje občanská poradna odborné sociální poradenství v různých oblastech, zejména v oblasti pracovního práva, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, občanskoprávních vztahů atd. Přestože naši poradci často pracují s výkladem právních norem, nejsme právní poradnou a neposkytujeme tedy právní služby. Usilujeme však o to, aby se naši poradci pravidelně vzdělávali a pracovali s aktuálním výkladem práva a aktuálními informacemi.

Jaké jsou důvody pro využití služby?

Uživatelé OBČANSKÉ PORADNY Karviná využívají našich služeb zejména proto, že jsou bezplatné a anonymní.

Jaké jsou vize OBČANSKÉ PORADNY Karviná do dalších let?

Primárním cílem občanské poradny je nadále poskytovat osobám v tíživé sociální situaci odborné sociální poradenství. Nezapomínáme však ani na osvětu! Ta je spojena zejména s realizací besed pro žáky základních škol a širokou veřejnost, dále s publikováním článků v tisku, vydáváním BULLETINU a informováním místních občanů o možnosti využití našich služeb. Všechny výše uvedené činnosti směřují k tomu, aby občané Karviné a okolních obcí o naší občanské poradně věděli a v případě potřeby mohli jejích služeb využít.

Iveta Kuczerová, vedoucí střediska
OBČANSKÁ PORADNA Karviná

e-mail:
vedouci.obcan.ka@slezskadiakonie.cz
tel.:
604 642 991

Návštěva lékaře v pracovní době aneb na co má zaměstnanec nárok?

Na OBČANSKOU PORADNU Karviná se nedávno se svým problémem obrátila paní Katka. Ke své situaci uvedla, že je spolehlivou zaměstnankyní, která do práce chodí vždy včas, nebývá nemocná a řádnou dovolenou čerpá vždy na základě dohody se zaměstnavatelem. Nyní se u ní však vyskytly zdravotní potíže, které vyžadují opakovanou návštěvu lékaře a podrobení se dalšímu vyšetření. Vzhledem k tomu, že se na toto zdravotnické zařízení, byť je nedaleko bydliště paní Katky, nelze objednat mimo její pracovní dobu, oznámila paní Katka tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Ten jí však sdělil, že si na další návštěvu lékaře musí vzít dovolenou. Paní Katka si do občanské poradny přišla ověřit, zda její zaměstnavatel postupuje v souladu s platnou legislativou.

 Sociální pracovnice paní Katce sdělila, že vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení lze klasifikovat jako jinou důležitou osobní překážku v práci. Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci upravuje příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb., která k problematice vyšetření a ošetření uvádí, že ,,pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen “nejbližší zdravotnické zařízení”), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.“ Rovněž říká, že ,,bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytněnutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).“ Z výše uvedeného pro paní Katku vyplývá, že návštěvu lékaře může realizovat v pracovní době, aniž by za tímto účelem čerpala dovolenou. Rovněž jí přísluší náhrada mzdy za dobu nezbytně nutnou pro vyšetření u lékaře. Požadavek zaměstnavatele lze tedy v případě paní Katky hodnotit jako neopodstatněný.

Ocitnete-li se v takovéto nebo obdobné situaci, můžete ji bezplatně a anonymně konzultovat v OBČANSKÉ PORADNĚ Karviná.

Nikola Jankurová, sociální pracovnice

OBČANSKÁ PORADNA Karviná
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj

Po-St 8:00-12:00 13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
Pá 8:00-10:00

tel.: 734 645 272
Poslední zájemce o službu je přijat v 11:15 před koncem konzultačních hodin dopoledne (v pátek v 9:15) a v 15:15 před koncem konzultačních hodin odpoledne, je-li volná konzultační místnost.