OBČANSKÁ PORADNA Havířov

OBČANSKÁ PORADNA Havířov započala svou činnost v roce 2009. Od té doby prošlo naší konzultační místností více než několik tisíc uživatelů. Poradna se nachází v Havířově-Šumbarku na Opletalově ulici. V současné době v ní pracují dva sociální pracovníci, kteří mají plné ruce práce, aby uspokojili poptávku po odborném sociálním poradenství. Bohužel z kapacitních důvodů se na všechny nedostává a v některých případech nejsme schopni vyhovět.

Naši uživatelé jsou z nejrůznějších sociálních vrstev a jejich dotazy zahrnují širokou oblast jejich životní cesty. V roce 2018 bylo celkem odpovězeno na 679 dotazů. Nejčastěji se jednalo o dotazy týkající se občanského soudního řízení, ochrany spotřebitelů a občanskoprávních vztahů.

Pracovnice občanské poradny poskytují velmi kvalifikované odpovědi z oblasti odborného sociálního poradenství, o čemž svědčí i vysoký počet naplněných očekávání, která jsou v rámci smluvního vztahu ze strany uživatele sdělována. Ke zvyšování kvality zpracovaných odpovědí mají možnost využívat i právníka.

V roce 2018 prošla poradna konzultačním procesem, jehož závěry jsou pro poradnu velmi přívětivé. Pracovnice mohly s konzultantkou diskutovat o nastavených pravidlech a společně hledat vhodná východiska pro zkvalitnění své praxe. Hlavním tématem konzultace bylo hledání a popis „typického“ uživatele poradny. Pracovalo se převážně s definicí nepříznivé sociální situace a jejím využitím v praxi tak, aby byly naplněny veškeré znaky potřebné pro poskytování sociální služby.

Kromě toho, že se účastníme společných setkání v rámci Cechu Slezské diakonie, přinášíme informace o naší poradně i v rámci skupiny komunitního plánování města Havířova a spolupracujeme s Asociací občanských poraden. Jsme malým týmem, ale naše snahy o to, abychom mohly pomoci lidem, kteří se na nás se svou poptávkou obrátí, nejsou o nic menší, než v ostatních službách.

Michaela Ohřálová. koordinátor střediska
OBČANSKÁ PORADNA Havířov
e-mail:obcan.ha@slezskadiakonie.cz

OBČANSKÁ PORADNA Havířov
Opletalova 607/4, 736 01 Havířov-Šumbark

Po 08:00–17:00
Út-Čt 08:00–16:00
Pá 08:00–15:00

tel.: 734 864 124

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov
Opletalova 607/4, 736 01 Havířov-Šumbark

Po-Pá 08:00–16:00

tel.: 539 611 239
Pohotovostní mobil pro krizové případy:

Po-Pá 08:00–22:00
So, Ne, Sv 08:00–16:00

tel.: 739 500 634

PORADNA PRO RODINU Havířov
Opletalova 607/4, 736 01 Havířov-Šumbark

Po-Pá 08:00–16:00

tel.: 732 804 353

“Mým cílem je dostat se pryč z aukcí”

Do OBČANSKÉ PORADNY Havířov přichází žena, 73 let. Tato zájemkyně o službu popisuje svou nynější situaci, kdy říká, že původně měla dodávky energií od nejmenované společnosti. Při podomním prodeji podepsala přihlášky do aukce energií. Chtěla by se z problémů, do kterých se podpisem přihlášek dostala, vyvázat a vrátit se zpět k původnímu poskytovateli. Je si ale vědoma, že jedná po lhůtě k odstoupení, tj. po 14 dnech od podpisu.

V průběhu konzultace pracovník zjistil, že uživatelka služby si při jednáních důkladně nepřečetla smluvní podmínky, proto je uživatelce přečetl nahlas a současně jí vysvětloval obsah vět. Také pracovník vyhledal a prostudoval si zákonné možnosti odstoupení od smlouvy. Se získanými informacemi pak společně kontaktovali zákaznickou linku, kdy však pracovnice této linky sdělila, že vše prověří a uživatelce současně zašlou dopis s formulací zpětvzetí výpovědi. V rámci poskytování služby dále pak, poradce kontaktoval Spotřebitelskou poradnu dTest, aby se informoval na další možnosti pomoci uživatelce. Uživatelka služby vyjádřila přání, aby získala pomoc se sepsáním vhodného podnětu v občanské poradně.

Uživatelka služby v závěru pracovnici poděkovala za její práci a pomoc, jakou potřebovala. Do budoucna je rozhodnutá, že podá podnět Energetickému regulačnímu úřadu a snad vyjde to, co potřebuje, tedy že aukce budou prohlášeny za neplatné.