Komunikační pomůcka ovládaná zrakem

Veronika Židková, vedoucí střediska BENJAMÍN Krnov

Používat ke komunikaci oči je pro většinu z nás něco naprosto běžného a přirozeného. Oční kontakt nám často vypoví mnohem víc než samotná slova. Můžeme tak z očí druhých vyčíst, jak se cítí, co je zajímá, zda mají o společný kontakt zájem nebo naopak. Pohledy očí nám pomáhají orientovat se v situaci a pocitech druhých. Informace, které můžeme takto získat, jsou o to cennější, když komunikujeme s lidmi, kteří s námi nedokáží navázat verbální komunikaci. Pak je ale velmi důležité umět číst oční komunikaci, kterou s námi náš klient komunikuje. A i když jsme sebelepší pozorovatelé s vysokou dávkou empatie, nemusí být tento úkol pro nás jednoduchý.

Rádi tak využíváme různých možností a pomůcek, které nám v komunikaci pomáhají. S jednou takovou novou pomůckou se učíme pracovat i ve středisku BENJAMÍN Krnov. Jedná se o speciální lištu, která snímá oční pohyby a umožňuje ovládat počítač zrakem. Pomůcku získal Tomáš, na jehož pořízení uspořádalo město Krnov benefiční akci s názvem „Dobré srdce Krnova“ a pomohlo dofinancovat příspěvek získaný z Úřadu práce na zakoupení zvláštní pomůcky.

Pomůcka s názvem Tobii PCEye Go pracuje na principu snímání očního kontaktu. Pohled očí je tak na obrazovku počítače přenášen v podobě kurzoru od myši, který reaguje tak, jak se naše oči pohybují po ploše monitoru. Prostřednictvím očního kontaktu se tak otevírají možnosti v ovládání počítače, hře zajímavých her, ale hlavně ke komunikaci s okolím, kterou můžeme uskutečňovat za pomocí různých speciálních komunikačních programů. Pro nás i Tomáše je tato pomůcka naprosto novou zkušeností, se kterou se seznamujeme. Učíme se pracovat s fixací zraku na vybraný obrázek, ovládat počítač vlastním pohledem a zjišťujeme, co vše nám tato pomůcka a speciální programy nabízí. Zatím je to pro nás zábava a hra, kterou postupně směřujeme ke vzájemné komunikaci. Ke komunikaci, která dá Tomášovi mnohem více možností, než které má doposud. A která jej podpoří ve vlastních dovednostech a samostatnosti.


BENJAMÍN Krnov, denní stacionář

e-mail: v.zidkova@slezskadiakonie.cz
tel.: 733 142 402

BENJAMÍN Krnov, denní stacionář, poskytuje své služby od roku 1999. Službu využívají lidé s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou závislosti na pomoci a péči druhých osob, kteří ukončili povinnou školní docházkou. Potřeby klientů se projevují v oblastech, jako je hygiena, strava, mobilita, sebeobslužnost, nebo ve specifických potřebách v oblasti komunikace a chování. Služba klade velký důraz na individuální potřeby, zájmy a možnosti svých klientů, které se snaží naplňovat prostřednictvím vzdělávacích, terapeutických, rehabilitačních a prožitkových činností.