Lidé se zkušeností s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii máme nyní příležitost zapojit se do reformy péče o duševní zdraví, jejímž cílem je poskytnout včasnou, komplexní a profesionální podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Cílem je také zajistit místní dostupnost služeb, rovněž v menších městech a obcích.

Sousloví jako „komplexní podpora“ či „místní dostupnost“ působí poněkud chladně. Jedná se však o nezbytné předpoklady k tomu, aby lidé se zkušeností s duševním onemocněním mohli přijmout své onemocnění a naučit se s ním žít.
K místní dostupnosti máme našlápnuto prostřednictvím středisek Slezské diakonie poskytujících službu sociální rehabilitace, jež
v rámci sociálních služeb tvoří základní kámen reformy. V terénu aktuálně působí 7 týmů (ve městech Bruntál, Krnov, Nový Jičín, Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek a Bohumín), od ledna 2019 se k nám přidají kolegové z Karviné.
Nutno dodat, že tyto týmy zatím nejsou permanentně mobilní.
Autor kresby Filip Roszka

Co se týče komplexní a profesionální podpory, ve Slezské diakonii jsme se rozhodli rozvíjet služby orientované na zotavení.

Zotavení (recovery) je „hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.“ (Anthony, 1993)

Pokud chceme opravdu rozvíjet služby orientované na zotavení, nestačí se k principům (zotavení) pouze „přihlásit“. Služby orientované na zotavení se od „tradičních“ poskytovatelů odlišují v řadě aspektů – přístup ke klientům, způsob komunikace s klienty, konkrétní metody práce s klienty, organizace a personální obsazení služby.

K poslednímu bodu se váže aktuální výzva. Rozvíjet multidisciplinární spolupráci aneb rozšířit týmy sociálních pracovníků o další profesionály – mimo jiné o psychiatry, klinické psychology/psychoterapeuty a zdravotní sestry se specializací psychiatrická sestra. Zde bych ráda dodala, že multidisciplinární terénní tým je základem podpory pro lidi se závažným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Avšak neobejde se bez spolupráce s širokou škálou lidí, organizací a institucí, ať už se jedná o rodinné příslušníky a přátele klientů, zaměstnavatele, pedagogy, společnosti poskytující nájemní bydlení, obce či politiky…

Ke všemu výše uvedenému mne napadá, že profesionál v oblasti podpory duševního zdraví by se měl po každém setkání s klientem sám sebe zeptat:

"Přestože je budoucnost nejistá a mohou přijít nezdary, vytrval jsem ve vyjadřování podpory v dosažení cílů, které si klient určil, živil jsem naději a pozitivní očekávání?" 

Tento tip z praxe orientované na zotavení se nehodí pouze pro přímou spolupráci s klienty, ale je potřeba ho mít na paměti i při rozvoji služeb Slezské diakonie v oblasti duševního zdraví.  

Jana Jourová
Koordinátorka střediska Slezské diakonie
RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek, sociální rehabilitace
tel.: 731 826 808
e-mail:
j.jourova@slezskadiakonie.cz