Cena kvality je doma

Dne 8. 11. 2018 proběhlo v Hlavním sále Senátu PČR v Praze slavnostní finále 13. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Slezská diakonie do letošního ročníku nominovala dvě služby a je naší velkou radostí, že obě získaly ocenění. Je to výsledek dlouhodobé práce na zvyšování kvality a úsilí, které pracovníci věnují podpoře klientů.

Služba EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny, byla oceněna Cenou kvality v kategorii ambulantních služeb. Ocenění získali pracovníci za své aktivity v oblasti podpory začleňování lidí s postižením do společnosti, a to jak v podobě pracovního uplatnění, tak v rámci projektu loutkového divadla. Klienti terapeutických dílen vyrábějí kulisy, tvoří příběhy a navštěvují se svým představením mateřské školy a řadu dalších zajímavých akcí. Služba se tak podílí na snižování bariér mezi lidmi s postižením a společností.

Služba SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem, získala v Senátu Čestné uznání za svou činnost, a to především za oblast práce s reminiscenčními technikami, které umožňují lidem s poruchami paměti návrat do předchozích období svého života a propojení se současností.

Děkujeme velmi našim pracovníkům za výbornou a kvalitní práci, která byla i touto formou vyzdvižena a oceněna. Do další práce přejeme hodně inspirace a radosti.

Romana Bélová
náměstkyně ředitelky

SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem
Rolnická 55, 709 00 Ostrava - Nová Ves
tel.: 733 142 425
e-mail:
siloe@slezskadiakonie.cz

EFFATHA Nový Jičín
U Jičínky 25 a Pod Lipami 19, 741 01 Nový Jičín
tel.: 734 366 561
e-mail:
g.lhotska@sdk.cz