Články

Projekt Q Europe směřuje úspěšně k cíli

V říjnu 2017 jsme ve Slezské diakonii odstartovali realizaci dvouletého mezinárodního projektu Q Europe, který je zaměřený na problematiku kvality v dlouhodobé péči o seniory.

Informátor 2/2019 více zde

 Augmentativní a alternativní komunikace

Jak důležitou roli sehrává v našich životech mluvená řeč, největší ze všech vynálezů? Povídáme druhým o tom, co jsme zažili, nebo co plánujeme, říkáme svou volbu, dáváme najevo svůj názor, sdílíme radost i smutek, vyjasňujeme slovy, co se děje, ptáme se, učíme, bráníme sebe i druhé, vyjadřujeme své postoje, utužujeme vztahy. Komunikace je základní lidská potřeba, je bránou do komunity, zásadním prvkem pro úspěšné začlenění do společnosti. Jestliže se nám v komunikaci nedaří, odráží se to negativně v našem životě. 

Informátor 2/2019 | více zde

Komunikační pomůcka ovládaná zrakem

Používat ke komunikaci oči je pro většinu z nás něco naprosto běžného a přirozeného. Oční kontakt nám často vypoví mnohem víc než samotná slova. Můžeme tak z očí druhých vyčíst, jak se cítí, co je zajímá, zda mají o společný kontakt zájem nebo naopak. Pohledy očí nám pomáhají orientovat se v situaci a pocitech druhých. Informace, které můžeme takto získat, jsou o to cennější, když komunikujeme s lidmi, kteří s námi nedokáží navázat verbální komunikaci. Pak je ale velmi důležité umět číst oční komunikaci, kterou s námi náš klient komunikuje.


Informátor 2/2019
| více zde

Jak efektivně komunikovat o Bohu?

Jednou z otázek, které si klademe při četbě evangelií, je původ Ježíšova věhlasu, o kterém podávají evangelisté zprávu zejména v období jeho posledního vstupu do Jeruzaléma (srovnej např. Jan 12,12-19).

Informátor 2/2019 | více zde

 

 Činnost OBČANSKÉ PORADNY Ostrava

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, která je registrovanou službou od roku 2004, je členem Asociace občanských poraden a jejím posláním je poskytovat anonymní a bezplatné odborné sociální poradenství.

Informátor 1/2019 | více zde

 

 

OBČANSKÁ PORADNA Havířov

OBČANSKÁ PORADNA Havířov započala svou činnost v roce 2009. Od té doby prošlo naší konzultační místností více než několik tisíc uživatelů. Poradna se nachází v Havířově-Šumbarku na Opletalově ulici. V současné době v ní pracují dva sociální pracovníci, kteří mají plné ruce práce, aby uspokojili poptávku po odborném sociálním poradenství. Bohužel z kapacitních důvodů se na všechny nedostává a v některých případech nejsme schopni vyhovět.

Informátor 1/2019 | více zde

 

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

OBČANSKÁ PORADNA Karviná, která je jednou z mnoha sociálních služeb Slezské diakonie, vznikla v prosinci roku 2001. Na svém počátku sídlila v samotném centru města a pracovali zde čtyři odborní poradci, kteří se v té době dělili o jednu konzultovnu. V květnu roku 2002 se občanská poradna stala členem sdružující organizace Asociace občanských poraden se sídlem v Praze. Ta jí poskytuje metodické, školící a informační služby a rovněž vykonává dohled nad kvalitou poskytovaného poradenství.

Informátor 1/2019 | více zde

 

Biblické zamyšlení

Chceme poradit? Někdy ano, někdy spíš ne – podle toho, v čem, a taky záleží, od koho. Stojíme o radu od členů rodiny, od přátel, anebo raději od odborníka v dané oblasti? Anebo si nějakou radu poslechneme a stejně se pak zařídíme podle svého… Záleží na nás, máme svobodu hledat, ptát se, ověřovat a vybírat si. Co tak rada od Nejvyššího, který všechno stvořil a který má moc měnit věci i lidi? Sám Bůh radí člověku skrze biblické příběhy, skrze své slovo, skrze vnitřní hlas anebo prostřednictvím člověka či situace.

Informátor 1/2019 | více zdeLidé se zkušeností s duševním onemocněním

 

Ve Slezské diakonii máme nyní příležitost zapojit se do reformy péče o duševní zdraví, jejímž cílem je poskytnout včasnou, komplexní a profesionální podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Cílem je také zajistit místní dostupnost služeb, rovněž v menších městech a obcích.

 

Informátor 4/2018 | více zde


  


Poznatky ze stáže v Psychiatrické nemocnici Opava

Ve dnech 15.–17.10. 2018 jsem absolvovala stáž v Psychiatrické nemocnici v Opavě (PN). První den jsem byla v Denním stacionáři pro terapii psychóz, který pracovníci nazývají Zahradním domem. Mile mě přivítaly klinická psycholožka a terapeutická sestra. Krátce jsme si popovídaly a pracovnice mi sdělily pár informací o Zahradním domě, který je umístěný již mimo lůžkový areál v zahradě mezi Psychiatrickou nemocnicí Opava a Slezskou nemocnicí v Opavě.

Informátor 4/2018 | více zdeReforma psychiatrické péče: Terst – zkušenosti ze zahraničí

Pracovnice Slezské diakonie využily možnosti pracovní stáže v rámci vzdělávacího programu Erasmus+  vycestovat do Terstu v Itálii za účelem inspirovat se a získat nové zkušenosti v oblasti reformy psychiatrické péče a její implementace v České republice. Proces deinstitucionalizace psychiatrické léčebny San Giovanni v Terstu se stal (dle Světové zdravotnické organizace) vzorovým příkladem toho, jak umožnit lidem hospitalizovaným v psychiatrické léčebně žít v běžné komunitě.

Informátor 4/2018 | více zdePravidelná setkání lidí s duševním onemocněním

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20


Klub v parku při sociální rehabilitaci RÚT Bruntál pořádá pravidelná setkání lidí s duševním onemocněním.

Informátor 4/2018 | více zdeNejsi v tom sám!

Děti umístěné do pěstounské péče se kromě běžných starostí typických pro jejich vrstevníky často potýkají ještě i s několika specifickými obtížemi navíc – cítí se nepochopeny svým okolím a osamoceny ve svém prožívání, obtížně přijímají samy sebe a svou situaci, je ohrožen jejich zdravý rozvoj a formování jejich identity. Proto Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie připravil pro děti z pěstounských rodin ve školním roce 2017/2018 projekt „Nejsi v tom sám!“

Informátor 4/2018 | více zdeBlahoslavenství jako inspirace ke službě

Jednou z částí Ježíšova Kázání na hoře jsou Blahoslavenství. Můžeme je považovat za určitý program Božího království. Program, který říká, koho se Boží království týká.
Chudí, plačící, hladoví, zakřiknutí a umlčení – to jsou lidé, kterých si Pán Ježíš všímá, na které upozorňuje a kterým slibuje, že se na ně nezapomnělo. U Pána Ježíše je prvním terapeutickým krokem soucit. Ve svém kázání nás chce upozornit, koho si máme všímat.

Informátor 4/2018 | více zde

 

Cena kvality je doma

Dne 8. 11. 2018 proběhlo v Hlavním sále Senátu PČR v Praze slavnostní finále 13. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Slezská diakonie do letošního ročníku nominovala dvě služby a je naší velkou radostí, že obě získaly ocenění. Je to výsledek dlouhodobé práce na zvyšování kvality a úsilí, které pracovníci věnují podpoře klientů.

Informátor 4/2018 | více zde

 

 

Báseň k tématu: Lidé se zkušeností s duševním onemocněním

JE ČAS BOJOVAT !

Nebe se zatáhlo černými mraky
Mrtví ptáci k zemi padají
Přesto ti rozkvétá na tisíc růží
A jejich trny srdce ti drásají.

Všichni se baví, všichni se smějí,
Jen ty máš v očích bolest a žal
Nemůže rozumět, kdo nezažil utrpení,
Vždyť stokrát už sis přál
Prostě už nebojovat dál.

Jenže válka už začala, dostal jsi zbraň
Rány tě pálí a ty bys chtěl žít.
Tichý hlas povídá bojuj a vstaň!
Zadarmo nemůžeš cokoli mít
Tak se braň!

                                               

 "Jmenuji se Martina, je mi 41 let, trpím depresemi a stavy úzkosti. Protože jsem se v dětství a období dospívání neměla komu svěřit se svými starostmi, strachem a beznadějí, začala jsem slova skládat na papír a hodně se mi díky tomu  ulevilo.
Bojovala jsem celý dosavadní život za  pocit obyčejného lidského štěstí a podařilo se, proto neztrácejte naději. O svůj boj bych se chtěla se všemi podělit prostřednictvím poezie, kterou píši od 12-ti let…"