Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii

Od roku 2021 probíhá s podporou Moravskoslezského kraje projekt „Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii.“ Cílem tranzitního programu je podpora studentů a mladých lidí se zdravotním postižením při přechodu ze školy do dospělého života. V rámci projektu je potřebná spolupráce mezi studentem, školou, konzultantem projektu a firmou, kde probíhá pracovní praxe. Konzultant tranzitního programu mapuje zájmy, přání a silné stránky studenta a pomáhá rozvíjet jeho sociální dovednosti. Například spolu nacvičují rozhovor se zaměstnavatelem. Podle preferencí a možností studenta hledá konzultant vhodnou pracovní praxi, doprovází ho a podporuje při jejím výkonu. Každý krok k osamostatnění a začlenění postiženého člověka do běžného života je velmi cenný, a součástí dospělého života je i práce. Pracovní zkušenost může mít různé podoby. Jedna studentka získala po úspěšné praxi v domově pro seniory placenou brigádu.  Součástí projektu však bylo vyzkoušet pilotním způsobem i možnosti podpory pro studenty diakonických škol s těžším postižením. Další studentka tak nahlédla do pracovního života díky exkurzi v MŠ. 

Michaela – má cesta k samostatnosti


Michaela je mladá žena, která vloni ukončila praktickou školu Slezské diakonie. Od té doby nepracovala, nestudovala ani nevyužívala žádnou sociální službu. Zvykla si na příjemný život doma – bez pravidelného režimu a nutnosti ráno vstávat. Na podzim 2021 se Michaela zapojila do Tranzitního programu Slezské diakonie. Během konzultací si ujasnila své přání pracovat jako pomocná síla v kuchyni. Praxi absolvovala s podporou konzultanta tranzitního programu v Novém Domově v Karviné. Na své pozici se osvědčila a zaměstnavatel jí vyšel vstříc s žádostí o placenou brigádu. Nyní má brigádu jednou týdně, a to za asistence pracovnice Sociální rehabilitace Rút. V kuchyni domova pomáhá například krájet či čistit zeleninu. Dělá smysluplnou práci, povykládá si s kolegyněmi, na konci měsíce ji čeká zasloužená mzda a hlavně – vyrazí z bezpečí domova sama do světa. Jaký bude další krok Michaely k samostatnosti? Možná osvědčit se na pracovišti natolik, že nebude nutná přítomnost pracovního asistenta. Věříme, že i tuto výzvu dobře zvládne. 

 

 


Míša – hudební setkání s dětmi

Míša je studentkou posledního ročníku střední školy Slezské diakonie a bydlí v Duhovém domě v Ostravě. Moc ráda si povídá s lidmi, krásně zpívá, má ráda děti, zvířata a procházky v přírodě. Na základě spolupráce s konzultantkou tranzitního programu se vykrystalizoval Míšin zájem absolvovat praxi v mateřské školce. Oslovili jsme vhodné bezbariérové pracoviště v MŠ Varenská v Ostravě. Míša se na setkání s pomocí konzultantky svědomitě připravovala – tvořila a nacvičovala program pro děti – společnou hru na nástroje, zpěv lidových písní a koled.

Pracovní exkurze v MŠ byla radostným a přínosným zážitkem. Seznámila se s dětmi a učitelkami, všem jmenovitě zazpívala píseň na uvítanou a poté už došlo na společnou muziku. Míša svým jistým hlasem vedla malý sbor, který ve třídě vznikl. Nastala zde mimořádně „lidská“ a přijímající atmosféra. Setkali se zde v čase adventním děti, mladí i starší a všechny propojil program, který krásně připravila a vedla mladá žena na vozíku, nevidomá, s těžkým mentálním postižením. 

 

Vladimíra Gavlasová

Konzultant tranzitního programu

Slezská diakonie

mob.: +420 732 693 412

tranzitsd@slezskadiakonie.cz