OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

 

Ocitli jste se ve složité životní situaci? 

 

Poradci v OBČANSKÉ PORADNĚ Ostrava pomáhají lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace nebo se jen neorientují ve svých právech a povinnostech. Poradna nabízí širokou škálu oblastí poradenství anonymně a bezplatně. Nejčastěji se na poradnu obracejí klienti, jenž řeší dluhy a exekuce, pracovněprávní vztahy, dále problematiku rodinných a mezilidských vztahů nebo bydlení. Složitější případy mohou být konzultovány se spolupracujícími advokáty, a to zcela zdarma. Nově se na poradnu mohou obracet také oběti dopravních nehod, aby vymohly řadu svých oprávněných nároků.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

 

 

 

Jedním z příkladů pomoci je případ paní Jany, která měla dluh u zdravotní pojišťovny. Původní dluh činil něco kolem 5 000 korun. Celková výše dluhu však dosahovala 150 000 korun. Poradkyně společně s klientkou kontaktovala exekutora o možnosti využít veřejnoprávní akce Milostivého léta. Což se zdárně podařilo a klientka tak uhradila pouze původní dluh s minimálním poplatkem a celá exekuce byla zastavena. V průběhu konzultace však vyšlo najevo, že má paní Jana také další exekuci, která ji trápí. Týkala se běžného výživného. Její syn byl již několik let ekonomicky aktivní a měl svou vlastní rodinu. I když klientka zaplatila přes 300 tisíc korun, její dluh se neustále zvyšoval. Poradkyně společně se spolupracující advokátkou pomohla klientce sepsat návrh na zastavení běžného výživného. Za pár měsíců paní Jana kontaktovala poradnu s vděčností a děkovala za pomoc a podporu, protože výsledkem spolupráce byla zastavená exekuce až pět let zpětně.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství