Informátor 2017

Retro Informátor

Tento rok jsme vydali Retro Informátor a to díky podpoře střediska BETHEL Karviná. Ve vydání si můžete přečíst články z minulých dílů Informátorů, a to od vzniku Informátoru až dodnes. Stejně tak v tomto vydání naleznete úvodní slovo našeho emeritního ředitele pana Ing. Česlava Santariuse, který přibližuje historií tohoto časopisu ZDE. Celé číslo je k dostání v Informačním centru Slezské diakonie.

´

Ocenění čtvrtletníku Informátor

Časopis Informátor, který vydává Slezská diakonie, byl oceněn razítkem profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2015,
v kategorii „nejlepší firemní periodikum v neziskovém sektoru“.