MOZAIKA 28 - Primární prevence

Slezská diakonie pravidelně vydává video prezentaci našich služeb a aktivit s názvem MOZAIKA. 

Zveme Vás ke sledování! 

MOZAIKA 28 - Primární prevence

Děti a mladí lidé jsou obrazem budoucnosti. 
Budoucnost v podobě lidí s dobrými morálními hodnotami, kteří si váží svého života a umí ho žít ke vzájemné podpoře jeden druhého a totéž chtějí pro své děti, je jistě lákavá. Ale ne samozřejmá. 

Možnosti dnešního světa jsou pro mladého člověka velké a pestré. Ale stejně tak jsou pestré a velké i nástrahy, které mohou mladému člověku ovlivnit život a jeho kvalitu. Abychom se co nejvíce blížili onomu obrazu budoucnosti, je zde projekt Primární prevence, který má být prevenci životních nástrah a významu odpovědnosti za svá rozhodnutí a to již u mladých lidí. 

Pojďte se s námi podívat, jak naši kolegové pracují.

Více k programu Primární prevence na webových stránkách https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/primarni-prevence/

Program Primární prevence je realizován díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Třinec.