MOZAIKA Slezské diakonie

MOZAIKA 31 - projekt Těšínská stravenka

V aktuálním dílu se věnujeme příběhu pana Dudy a jeho zapojení se do projektu “Těšínská stravenka“.

Projekt Těšínská stravenka pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením začlenit se do společnosti. Jedná se o unikátní projekt, který je založen na osobním lidském kontaktu osob bez domova s většinovou společností.

Cílem projektu je zapojit osoby bez přístřeší do pracovního procesu, nabídnout pomoc při získávání a udržování si pracovních návyků, které jim mohou umožnit vymanit se ze sociálně nepříznivé situace, do níž se dostali, mít možnost na nový začátek.
Lidé bez domova jsou nápomocni při úklidu veřejných prostor ve městě. Za každou odpracovanou půlhodinou mohou lidé bez domova získat stravenku. Svým aktivním přístupem se budou podílet na společném životě nás všech. Projekt Těšínská stravenka realizuje Město Český Těšín ve spolupráci se Slezskou diakonii

Děkujeme panu Dudovi a středisku BETHEL Český Těšín za možnost zdokumentovat tento prospěšný projekt.


Chcete vědět více? Poslechněte si podcast MOZAIKY.

K diskuzi jsme si přizvali rovnou dva hosty, Vedoucí sociálního odboru města Český Těšín paní Janu Rodákovou a vedoucího střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín pana Tomasze Gierczuszkiewicze. Pořadem provází paní Dagmar Bystroňová, Vedoucí oblasti Těšínska za Slezskou diakonii.

Fotografie z natáčení tohoto dílu

 

Chcete se dozvědět více?

MOZAIKA 30 - Poradna rané péče MATANA

MOZAIKA 30 - Poradna rané péče MATANA

“Náš život od chvíle, kdy jsme začali spolupracovat s ranou péčí se změnil diametrálně.” ...

MOZAIKA 29 - Potravinová a materiální pomoc

MOZAIKA 29 - Potravinová a materiální pomoc

MOZAIKA 29 - Potravinová a materiální pomoc Středisko potravinové a materiální pomoci S ...

MOZAIKA 28 - Primární prevence

MOZAIKA 28 - Primární prevence

Slezská diakonie pravidelně vydává video prezentaci našich služeb a aktivit s názvem MOZAI ...

Mozaika 27 - Homesharing

Mozaika 27 - Homesharing

Slezská diakonie pravidelně vydává video prezentaci našich služeb a aktivit s názvem MOZAI ...