Motivační list k Roku výchovy a vzdělávání

Drahé kolegyně a kolegové, uživatelé Slezské diakonie, stážisté, dobrovolníci, příznivci  Slezské diakonie a přátelé,

rok 2022 je kromě jiného zajímavý tím, že se nám v tomto letopočtu až třikrát opakuje stejná číslice - dvojka. Můžeme to uchopit jako výborné připomenutí a upozornění na to, že v životě i v práci tvoříme různé „dvojice“ – s druhými lidmi a také s Pánem Bohem, 
a pak i s ostatním stvořením, s přírodou. Jeden z kalendářů na tento rok přinesl citát: „Mnoho problémů by se vyřešilo, kdyby se lidé naučili mluvit jeden s druhým, a ne jeden o druhém.“ Vynikající výzva.

Tento rok je ve Slezské diakonii Rokem výchovy a vzdělávání.

Můžeme se nechat inspirovat osobností J.A.Komenského (430 let od narození), nazývaného učitel národů a biskup Jednoty bratrské, nebo také osobností vychovatele, učitele, pastora, básníka a skladatele duchovních písní Jiřího Třanovského (430 let od narození). Můžeme objevit mnohé další inspirativní osobnosti, např. sestry Honzákovy, z kterých jedna byla středoškolskou profesorkou (Albína, nar. 1877) a druhá- Anna- první lékařkou vystudovanou v Čechách (1902).  Albína navrhovala na gymnáziu vést žákyně k diskusím. Pojďme objevovat a uvádět do života tyto pedagogické poklady.

Povzbuzením je také biblický text pro Slezskou diakonii pro letošní rok, který je z Evangelia Jana 14, 15 -17.

Ježíš řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“       

                    
K poznávání Boží péče o nás a pro hledání a nacházení vnitřního pokoje mohou posloužit nabízené duchovní aktivity a podněty: 

1. Ekumenická novoroční bohoslužba v České televizi ZDE
2. Novoroční bohoslužba SD - pro uživatele a zaměstnance SD, žáky, učitele, zaměstnance ústředí SD i ústředí církve, dobrovolníky a přátele. 7. 1. v 9:00h., krátké video k zhlédnutí ZDE
3. Alianční modlitební týden (9.-16. 1.) + Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25. 1.) – pozvání pro všechny. Texty a záznamy (i zpětně) na internetu ZDE
4. Večerní modlitby SD – v pondělí a ve čtvrtek v 21h., individuálně, doma. V období pandemie se staly významnou součástí života a práce ve SD, podpírají a nesou mnohé lidi. Rozesílá kolega Petr Wiselka. Své modlitební náměty a potřeby můžete posílat na: modlitby@slezskadiakonie.cz
5. Krátká videa s názvem „Slova naděje“- připravují duchovní SCEAV (každý den kromě neděle.) Najdete na Facebooku a na Youtube kanálu: Aktuální se zobrazují ZDE
6. Setkání zaměstnanců SD, kteří organizují duchovní chvilky na svém středisku- příležitost ke sdílení příkladů dobré praxe a také potřeb zaměstnanců a uživatelů v duchovní oblasti. Setkání se účastní také paní náměstkyně SD Romana Bélová. Termín: 30. 3. – osobně / online
7. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní službu na střediscích SD, za účasti p. ředitelky SD a br. biskupa SCEAV. Termín: 11. 4. v 11 hod.
8. Diakonická bohoslužba v Krnově –pro celou oblast i pro školu, termín:  pátek 22.4.
9. „Den ticha“ pro zaměstnance  – po téměř dvouleté pauze kvůli epidemiologické situaci se do nabídky vrací „Den ticha.“ Pokud vnímáte potřebu zastavení se, můžeme společně vytvořit čas a prostor k smysluplnému ztišení. Zjistěte zájem mezi kolegy, oslovte vedoucí/ho. Ten nás bude kontaktovat a vybereme termín, místo a náplň tak, aby to bylo pro Vás nejlepší. 
10. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře - ve velikonočním týdnu 12. 4. a opět na podzim - s přednáškou, možností sdílení, svědectví, modlitbami a písněmi.
11. Neděle diakonie – příležitost slavit bohoslužbu s pozvaným střediskem SD – s klienty a zaměstnanci. Plánované Neděle diakonie: 30. 1. v K. Lhotce, 6.3. v Gutech, 13.3. v Třanovicích, 3.4. v Ostravě, 29. 5. v Návsí, 19.6. v Českém Těšíně,  3.7. v Hav.- Bludovicích, 11.9. – v Hav.-Suché + 11. 9. v Bystřici, 16.10. v Bohumíně, 11.12. v Hrádku.

12. Evropské setkání nad Biblí – srdečně zveme všechny rodinné příslušníky dětí s mentálním postižením i přátele a pracovníky SD na Evropské Setkání nad Biblí. Dopřejte si několik dnů k odpočinku a inspirujícím rozhovorům. Téma: Úkryt v Boží ruce. Místo: Akademiehotel, Berlin-Pankow. Účast je možná nejen osobně ale i online (v odpoledních hodinách). Nový termín: od 15. do 19. září 2022, přihlášky do 30. července. Více informací  u spoluorganizátora: David Pasz, tel. 737 168 028. 
13. Evangelický den – zveme všechny. Místo: kostel Na Nivách v Č. Těšíně v neděli 18. 9.
14. Návštěva  Muzea - Památníku Jiřího Třanovského v Třanovicích - podnětné muzeum 
o životě a díle tohoto významného rodáka. Otevírací hodiny- po dohodě na tel.: 731 125 433, 739 865 278. Domluvte se na středisku a zorganizujte exkurzi. Požádejte o průvodce, který Vám povypráví různé zajímavosti. Podněty si zapište a sdílejte ve svém okolí. Zapište si také odpověď na otázku: „Co jsem se naučil/la? Co mně inspirovalo?“

Na všechny duchovní aktivity a setkání se již nyní těšíme a všechny srdečně zveme. 
Tým pastoračních pracovníků ve SD: Miriam Szőkeová, Natálie Klusová, David Pasz