Oblast Bruntál, Krnov

BETHEL Bruntál, Rýmařov - Azylové domy

CHANA Bruntál - Azylový dům

TIMOTEI Bruntál - Dům na půl cesty

ELPIS Bruntál - Sociální rehabilitace

RÚT Bruntál - Sociální rehabilitace

BENJAMÍN Krnov - Denní stacionář

MATANA - Poradna rané péče

RÚT Krnov - Sociální rehabilitae

EFFATHA Krnov - Sociálně teraúeutické dílny

NOE Krnov, Bruntil - Podpora samostatného bydlení

ARCHA Široká Niva - Chráněné bydlení

EZRA Albrechticko, Osoblažsko - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko - Sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi