Rádi se zde podělíme s úspěchy, kterých Slezská diakonie ve svém více než dvacetiletém období působení dosáhla.

 

Naše úspěchy bychom mohli zajisté rozdělit do více kategorií. Jednalo by se o skvěle rozvinutou zahraniční spolupráci, naši dobrovolnickou práci, která se kupříkladu v roce 2009 výrazně podílela na pomoci obětem povodní na Novojičínsku, i o úspěchy v oblasti získávání dotací a financí z projektů, grantů.Velice si vážíme získání nejrůznějších ocenění za poskytované sociální služby, stejně jako úspěšného „zvládání“ inspekcí kvality v našich střediscích.

Rok 2016

 • Časopis Informátor, který vydává Slezská diakonie, byl oceněn razítkem profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2015,
  v kategorii „nejlepší firemní periodikum v neziskovém sektoru“.

 • Paní Vanda Stanieková, která byla za Slezskou diakonii nominována v  7. ročníku soutěže Žena regionu za Moravskosletský kraj, se umístila na krásném druhém místě

Rok 2015

 • V sobotu 10. října získal náš emeritní ředitel a zakladatel Slezské diakonie Ing. Česlav Santarius na konferenci, která byla pořádána u příležitosti 100 let od narození jeho otce pastora Vladislava Santariuse – cenu města Třince za dlouholeté působení a rozvoj sociálních služeb v Třinci a v regionu. Cenu mu předala starostka města Třince Věra Palkovská. Město Třinec ocenilo skutečnost, že Slezská diakonie pomáhá městu Třinec v péči o občany v sociální nouzi už sedmnáct let. Od roku 2005 je Slezská diakonie partnerem města Třince pro komunitní plánování sociálních služeb.
 • Paní Zuzana Wronková - pečovatelka roku 2015
 • INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov vyhrálo v projektu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

 

Rok 2014

 • 6 klientů střediska EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutických dílen získalo 3. místo Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje.
 • U příležitosti Evropského roku občanství a Mezinárodního dne dobrovolníků byl slavnostně udělen pamětní list Dobrovolníka roku za práci v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit paní Antonii Gavlasovské, která se věnuje dětem v programu Dobrovolnictví potřebným lidem.
 • Paní Lydie Jariabková převzala zvláštní ocenění za celoživotní přínos k budování služeb v Moravskoslezském kraji u příležitosti slavnostního zahájení XVIII. celostátního kongresu Gerontologické dny.
 • Paní Silvie Jandová, pracovnice střediska EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdland nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny převzala ocenění Pečovatelka roku v kategorii Pracovník v sociálních službách – ambulantní služby.
 • Dobrovolnice střediska POHODA, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Karviné paní Jiřina Steklá získala cenu Ď za Moravskoslezský kraj.

Rok 2013

 • Získání Čestného uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a environmentální z rukou Hejtmana Moravskoslezského kraje 

Rok 2012

 • Středisko - úspěšné absolvování inspekce kvality sociálních služeb KÚ MSK.
 • U příležitosti předání cen Olgy Havlové udělila Nadace Olgy Havlové i ocenění za vynikající projekty neziskových organizací. Ze tří oceněných osobností byla oceněna i Ilona Śniegoňová za Slezskou diakonii za projekty Potravinové banky a humanitárních aktivit.

Rok 2011

 • Ing. Česlav Santarius byl oceněn Osobností neziskové sféry 2011, ceny udělovala Nadace OKD.
 • Středisko SILOE Ostrava prošlo opětovnou certifikací České alzheimerovské společnosti, která udělila ceritifkát Vážka na dobu 18 měsíců.
 • Středisko BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory, získalo v měsíci říjnu Značku kvality, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
 • Středisko Poradna rané péče MATANA z Krnova získalo Cenu kvality v sociální péči za rok 2010.
 • Středisko POHODA Karviná - paní Bc. Lenka Tužová, vyhlášena mezi třemi nejlepšími sociálními pracovníky v soutěži Národní cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
 • Odborná porota časopisu Rezidenční péče udělila středisku Hosana Karviná 1. místo v soutěži Public relations v kategorii Informační materiály - webové stránky.
 • Středisko Jordán Třinec - úspěšné absolvování inspekce kvality sociálních služeb KÚ MSK.
 • Středisko Bethel Karviná získalo cenu kvality v sociální péči za rok 2010 v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Rok 2010

 • Středisko RÚT Frýdek Místek  (služba Sociální rehabilitace)  – úspěšné absolvování Inspekce kvality soc. služeb KÚ MSK.
 • Ing. Česlav Santarius – ocenění Osobnost roku 2009 v soutěži Cena kvality v sociálních službách za rok 2009.
 • Paní Pavlína Prosová z Denního stacionáře Benjamín – cena sympatie v soutěži Cena kvality v sociálních službách za rok 2009.

Rok 2009

 • Středisko ARCHA Široká Niva – 1. místo v Ceně kvality v sociální péči za rok 2009 v kategorii poskytovatel sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
 • Středisko EUNIKA Karviná (služba Raná péče)  – úspěšné absolvování Inspekce kvality soc. služeb KÚ MSK.
 • Středisko INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (služba Intervenční centra)  – úspěšné absolvování Inspekce kvality soc. služeb KÚ MSK.

Rok 2008

 • Středisko ARCHA Široká Niva (služba Chráněné bydlení) – úspěšné absolvování Inspekce kvality soc. služeb KÚMSK.
 • Středisko OBČANSKÁ PORADNA Ostrava (služba Odborné sociální poradenství)  – úspěšné absolvování Inspekce kvality soc. služeb KÚ MSK.
 • Středisko BETANIE Komorní Lhotka (služba Domov pro seniory) – úspěšné absolvování Inspekce kvality soc. služeb KÚ MSK.

Rok 2007

 • Ing. Česlav Santarius – (Polsko 2007)
 • Slezská diakonie se stala akreditovanou vzdělávací institucí, rovněž má akreditaci MPSV pro 12 vzdělávacích modulů ve standardech kvality sociálních služeb.
 • Slezská diakonie vyhrála veřejnou zakázku Magistrátu města Ostravy na zajištění vzdělávání v oblasti Národních standardů kvality sociálních služeb.

Rok 2006

 • Středisko OSOBNÍ ASISTENCE Český Těšín – 1. místo v Ceně kvality v sociální péči za rok 2006 v kategorii poskytovatel sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
 • Středisko EUNIKA Karviná – 1. místo v Ceně kvality v sociální péči za rok 2006 v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro děti.
 • Středisko LYDIE Český Těšín – 3. místo v Ceně kvality v sociální péči za rok 2006 v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro děti.
 • Středisko EBEN-EZER Český Těšín – 3. místo v Ceně kvality v sociální péči za rok 2006 v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
 • Pan Jan Kubiš – pečovatel roku 2006
 • Paní Janina Firlová – osobní asistent roku 2006

Rok 2005

 • Paní Anna Maslíková – pečovatelka roku 2005
 • Ing. Česlav Santarius – nominace na manažera roku 2005
 • Nominace na výroční cenu Mosty 2005 za projekt „Z ústavu do podporovaného bydlení“.