Milí spolupracovníci, příznivci naší Slezské diakonie, 

tak jak kráčíme společnou cestou při zdolávání viru, povzbuzujeme se v odvaze a víře, tak chceme společně zvládnout toto náročné období.

Proto hledáme cesty a témata, které nám mohou v tomto úsilí pomoci a tak vznikla kampaň Společnou cestou ke zdraví. 

Zdraví je společné téma nás všech. Péče o zdraví, prevence nemoci jsou obsahem připravované kampaně. Moc rádi bychom se věnovali péči o tělesné, duševní i duchovní zdraví. Jsme přesvědčeni, že i toto pozitivní téma, vlastní naše přičinění, společné sdílení dobré praxe, inspirace povede k tomu, že s Boží pomocí překonáme současné složité dny pandemie.

Prosím, pojďte do toho s námi, záleží nám na Vás. 

 

Úvodní slovo paní Miriam Szökeové, koordinátorky duchovní služby Slezské diakonie

Milí spolupracovníci, přátelé, spolupoutníci,

zdravím Vás všechny, kteří nás sledujete a budete sledovat.  Už v samotném slovu „pozdrav“ slyšíme něco o zdraví. „Zdravit“ jakoby vlastně znamená „přát zdraví“, jako bychom tomu druhému přáli „buď zdáv“.  Zdravíme se při setkání a při loučení, na oslavách narozenin zaznívá „Na zdraví“ a v průběhu první vlny pandemie, kterou jsme na jaře prožívali, se zavedl pozdrav na rozloučení: „Zůstaňte zdraví.“  Pokud bychom mysleli jen na fyzické zdraví, bylo by to neúplné. 

Uvědomujeme si, že zdraví je také psychické a můžeme mluvit také o zdraví duchovním. Když Ježíš uzdravoval lidi z různých nemocí, je pro Jeho uzdravující činnost použito řecké slovo „THERAPEUÓ“.  Pokud v tomto slově slyšíte nám známé slovo „terapie“, je to správně. Dnes jsou známy různé terapie, které člověka léčí a podpírají.  Bůh je však zdrojem zdraví, štěstí, radosti a plnosti v každém ohledu. 

Jedno z prvních míst v Bibli, kde se nachází slovo „zdraví“ najdeme v Knize Přísloví, konkrétně ve třetí kapitole, v. 8: „To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“  Co je to „to“, co dá mému tělu zdraví? Na to se potřebujeme podívat do veršů předtím:  „Důvěřuj Bohu celým svým srdcem a nespoléhej se jen na svůj rozum. Snaž se Boha poznávat na všech svých cestách a On ti vyrovná všechny tvé stezky. Nehledej jenom svoji moudrost, ale žij v uctivé bázni před Hospodinem a odmítej všechno zlé. To přinese tvému tělu zdraví.“ Takže- poznávat Boha v úctě, důvěřovat Mu celým svým srdcem, nespoléhat jen na svůj rozum, odmítat zlo. Slyšíme to propojení duchovního a tělesného?

Ano, je správné, když pečujeme o své tělo, o svou duši a taky svého ducha, abychom dokázali kvalitně pečovat o potřeby druhých lidí. Jeden známý křesťanský autor a aktivista napsal: „Abychom byli dobrými nástroji Boží lásky, nemůžeme být vyčerpáni, unáhleni, napjatí, agresivní, rozptýleni nebo uzavřeni. Potřebujeme být odpočati, soustředěni, mírní, vědomi si potřeb svého těla, srdce a ducha. Ježíš říká, že není větší lásky než darovat svůj život. Nedávejme však životy vyčerpané, napjaté a plné agresivity, raději dávejme životy plné radosti.“ Kdysi mi někdo na tento citát řekl: „ Ale tohle je nesplnitelné, absolutně nereálné.“ Uznávám, že z lidských možností ne. Můžeme si však k tomu vyprošovat Boží moudrost, sílu a pokoj. A možná také některé dobré praktické rady a vzájemné sdílení.  Možná nám k tomu poslouží i toto období „Kampaně pro zdraví“.

Na závěr – přání pokoje. Pokoj – hebrejsky „šálom“ není jen mír a klid. Zahrnuje také štěstí, zdraví, požehnání, integritu, spokojenost. Přeji Vám všem šálom, „Zůstávejte v Božím pokoji.“

Více k obsahu „Kampaně pro zdraví“ vysvětlí paní ředitelka a paní Lenka Waszutová.

Miriam Szőkeová

 


Témata pro nadcházející měsíce

Říjen: Talíř plný zdraví

Listopad: Vitamíny C a D

Prosinec: Duchovní povzbuzení

rok 2021

Leden: Jak zvládnout covidovou dobu, všechny změny a zůstat zdravý?

Únor: Cvičení s fyzioterapeutkou

Březen: Co nám radí závodní lékař?

Duben: Zdraví z Boží lékárny

Květen: Zdravé sirupy na léto - připravte si je!

 

 

 

 

 

Děkujeme Sadům Životice za podporu pro naše zaměstnance a uživatele pobytových služeb Slezské diakonie v Komorní Lhotce v podobě předání daru 100 kg výborných jablek

Jablka jsou nám inspirací v kuchyni, radostí při pečení a povzbuzením v podzimních dnech.

Jsme vděčni, že Sady Životice jsou našim partnerem v rámci kampaně Společnou cestou ke zdraví

http://sadyzivotice.cz/aktuality/

Pohled na péči o zdraví očima našeho externího spolupracovníka v oblasti lidských zdrojů Ing. Jaroslava Durdy

Pane Jaroslave děkujeme za podporu!

Zdraví nemáme garantované, musíme o ně pečovat „Hodně zdraví“, „trochu toho zdravíčka“, „stále dobré zdraví“ apod. Toto si především vzájemně přejeme i několikrát během roku, ať už k narozeninám, ke jmeninách, k novému roku a při dalších příležitostech. Jistě to myslíme dobře a zcela upřímně. Přiznejme si však stejně upřímně, co bychom asi řekli, pokud bychom chtěli být konkrétnější.

Dobrým přátelům bychom pravděpodobně řekli něco jako „přestaň konečně s tím kouřením“, nebo „přestaň se tak nehorázně cpát“ nebo „neseď u té televize či počítače a běž se každý den projít“, a
tak podobně. Nebylo by to v danou chvíli asi zdvořilé, ke sváteční pohodě by to pravděpodobně nepřispělo, bylo by to však zcela upřímné doporučení, co pro zdraví udělat.

Nemáme-li takovou odvahu, nebo se takové situaci chceme vyhnout, můžeme naše přátele navést k péči ozdraví jinak. Můžeme začít sami u sebe a jít jim v tom příkladem. Například i tak, že začneme
využívat vše nebo většinu toho, co nám nabízí zaměstnavatel v rámci cílených programů péče o zdraví. Dávno již není základem péče o zdraví zaměstnanců jen jejich vysílání na pravidelnou
lékařskou preventivní prohlídku. V současné době zaměstnavatelé stále více rozšiřují a zlepšují péči o zdraví svých zaměstnanců, nejen o fyzické ale stále častěji také psychické.
Propagace zdraví a podpora zdravého životního stylu se stává užitečným nástrojem, díky kterému může zaměstnavatel ovlivnit také problémy se stárnutím a zvyšujícími se psychosociálními požadavky
na zaměstnance. Ve svých programech se zaměstnavatelé proto zaměřují také na prevenci onemocnění a civilizačních chorob. Zajišťují očkovací programy, poradenství a pomoc při odvykání
kouření, školení a pomoc při snižování stresu a předcházení vyhoření, programy na hubnutí, poskytují poukázky zaměřené na zdraví, služby fyzioterapeutů a psychoterapeutů, vouchery na cvičení ve
fitcentrech nebo na pravidelné sportování, poskytují vitaminové balíčky či čerstvé ovoce přímo na pracovišti a tak podobně.

Pro každého zaměstnavatele by mělo být zdraví zaměstnanců na prvním místě. Především by však mělo být na prvním místě u každého z nás. Nestačí však jen přání, musíme pro to něco dělat.

Jaroslav Durda

 

Duchovní slovo koordinátorky duchovní služby paní Miriam Szökeové na téma vitamín C a D

„Vitamín D mi zachránil život“, napsala moje blízká kamarádka ze zahraničí, která se před časem vyléčila z Covidu-19. A pak připsala: „Samozřejmě, že mě zachránil Ježíš.“ 

Ano, při vyznávání víry vyslovujeme, že nás zachránil Bůh v osobě Ježíše. Potom hledáme další dobré věci, které jsou pro naše zdraví a imunitu důležité. Opravdu se zdá, a odborníci nám to z každé strany opakují, že vitamín D je významný pro posílení naší imunity.

Hledala jsem paralelu k vitamínu D v duchovním životě, a tedy „D“čko pro naše duchovní zdraví. Se začátečním písmenem „D“ jsem vybrala „důvěru“. Pokud člověk ztratí důvěru, tak to vážně naruší jeho dobré vztahy. To můžeme jasně sledovat kolem sebe, týče se to každého člověka – od dítěte v mateřské školce až po vysoce postaveného politika, či představitele státu. Moudrá „kniha knih“ slovy proroka říká: „ V pokoji a v důvěře je vaše síla.“ (Iz 30,15). Na tomto místě je k pokoji připojena důvěra. Prorok už kdysi vyzýval Boží lid, aby spoléhal na Pána Boha a ne na své síly. Když bude lid důvěřovat Hospodinu, bude silný, zvítězí. Tenkrát za Izaiáše a také v dnešní době to zůstává výzvou a pozváním. Ti jednotlivci, skupiny lidí a společenství, kteří svou důvěru vložili v Nejvyššího, by mohli svědčit o síle, která jim byla přidána a oni zvládli tolik situací, překážek a těžkostí, že by si to nikdy ani nepomysleli. Naučili jsme se už důvěřovat v životě Pánu Bohu?

Pro vitamín C bych v duchovním životě vybrala příměr ve slově „celistvost“. Když nás bolí některá část těla, tak o tom ví celé tělo, protože ono tvoří celek. Když Ježíše požádali o uzdravení ochrnutého, On mu odpustil hříchy a až potom mu oznámil, aby se zvedl a odešel domů. Když člověku něco chybí, často se cítí jakoby neúplný. Chybuje, když hledá naplnění a celistvost na nesprávných místech. Sám Bůh může naplnit vše neúplné, uzdravit to nemocné a doplnit to chybějící do celistvosti. Podobně jak potřebujeme doplňovat „C“čko pro tělo, tak potřebujeme tu „celistvost“ pro naši duši a našeho ducha. Všimněme si, že v tom největším přikázání, tzv. přikázání lásky zaznívá několikrát slovo „celý“: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Jak to máme s naší celistvostí?

Přeji nám odvahu naučit se důvěřovat Všemohoucímu a vytrvalost v hledání celistvosti na správných místech.

Miriam Szökeová

 

Povzbuzení ze zahrádky

K listopadové výzvě kampaně Společnou cestou ke zdraví se připojila také služba EFFATHA Nový Jičín a pro povzbuzení sdílí fotografie ze zahradnictví, jaké zdravé dobroty si zde v létě pěstují. 

Klienti naší EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny pak mají možnost odnést si to, co vypěstovali domů nebo vše společně zpracováváme v dílnách. 

 

 

Sirup z červené řepy

Sdílíme recept z naší služby EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny a děkujeme za povzbuzení a inspiraci pro ostatní v rámci naší kampaně Společnou cestou ke zdraví! 

Na tuhle vitamínovou bombu potřebujeme červenou řepu, citron, citronovou kyselinu jako konzervant, cukr a vodu. Na 1 kg řepy přibližně 2 litry vody, na každý litr šťávy 1 kg cukru, nakrájený citron a 25 g kyseliny citronové.

 • Řepu oloupeme a omyjeme.
 • Pak řepu najemno nastrouháme na struhadle, přidáme vodu, nakrájený citron a hodinu vaříme.
 • Po uvaření scedíme, propasírujeme a podle toho, kolik nám zůstane šťávy, přidáme cukr a kyselinu citronovou. Vše krátce povaříme a nalijeme do láhví.
 • Pokud chceme šťávu uložit na delší dobu, můžeme ji ještě sterilovat 20 minut při asi 85 stupních.

 

Duchovní povzbuzení v adventní čas

Přejeme krásný adventní čas a poklidné dny. Přinášíme rozhovor paní ředitelky Slezské diakonie s vedoucí duchovní služby naší organizace k tématu duchovního zdraví. Zapojte se do naší výzvy v rámci kampaně Slezské diakonie Společnou cestou ke zdraví a sdílejte povzbuzení i pro ostatní, jak Vy prožíváte čas adventu? 

Vánoční poděkování zaměstnancům ústředí je tentokrát spojeno s kampaní: Společnou cestou ke zdraví.

Krabička jablek jistě potěší a ve zdraví podpoří každou domácnost. 

Přejeme všem pevné zdraví a požehnaný advent i Vánoční svátky.

Za dodání krásných a chutných jablíček děkujeme Sadům Životice, kteří se do naší kampaně zapojili již dříve a svým zdravým darem podpořili naše klienty i zaměstnance ve službách Slezské diakonie v Komorní Lhotce.

Báseň pro duchovní povzbuzení sdílí v rámci naší kampaně Společně cestou ke zdraví kolegové a uživatelé z Terapeutické komunity EXIT. 

Děkujeme!

Terapeutická komunita Slezské diakonie EXIT : https://www.exitkomunita.cz/

Přinášíme podcast rozhovoru s výživovou poradkyní Pavlínou Šinclovou

Milí posluchači, příznivci naší kampaně pro zdraví, i přes technické problémy při natáčení plníme slib, který jsme Vám dali na podzim. Přinášíme podcast rozhovoru s výživovou poradkyní Pavlínou Šinclovou moderovaný Veronikou Sasynovou. Věříme, že v rozhovoru zazní zajímavé informace a tipy pro Vaše zdraví i v tomto pro nás opět složitém období pandemie.

Buďte zdraví Vy i Vaši blízcí! ♥

 

Sdílíme další doporučení a tipy od paní Šinclové:

Výborné jsou kalorické tabulky, kde se můžete registrovat a každý den zadat, co jste snědli, jakou pohybovou aktivitu jste vykonali a dostanete výsledek pravidelným zápisem zjistíte, čeho přijímáte málo a čeho hodně: https://www.kaloricketabulky.cz/

Skupiny LOW CARB doporučuji kvůli zvýšení bílkovin ve stravě - většina lidí jich má ve stravě málo.

skupina LOW CARB: https://www.facebook.com/groups/jsemlc/

skupina LOW CARB pro začátečníky: https://www.facebook.com/groups/lowcarbprozacatecniky/

Margit Slimáková má svůj blog, kde má různé zajímavosti ohledně stravy a nových trendů. Je to odborník, pokud hledáte odborný názor, můžete hledat zde: www.margit.cz,
recepty: https://www.margit.cz/zdravy-talir/

 

Jak pečujete o své duševní zdraví? Jak odpočíváte, relaxujete?

Když jsem před léty působila v onkologické nemocnici, přišel jeden z dobrovolníků na pravidelnou skupinovou supervizi a posadil se v místnosti. Kolegyně mu nabízela skleničku vody a ptala se, kterou si dá: „Minerálku Kláštornú, nebo Relax?“ Dobrovolník byl řeholníkem z kláštera a tak odpověděl uvědoměle a humorně zároveň: „Nejdřív Kláštornú a pak ten Relax.“

Často si plánujeme pracovní aktivity a pak aspoň o víkendu, nebo o dovolené nějaký ten relax. Odborníci nám říkají, jak je důležité pamatovat na spánek, či procházky na čerstvém vzduchu. Údajně taková procházka, kterou si vychutnáváte a pozorně vnímáte přírodu- může snížit depresivní myšlenky téměř o čtyřicet procent. To je celkem dost, že ano?

 Už mnohokrát v životě jsem se poučila, že když nastane krásné počasí, tak stojí za to zkrátit pracovní čas, pokud je to jen trošku možné, a cestu z práce prodloužit např. o procházku parkem. Jinými slovy, je důležité zakomponovat odpočinek, relax, či přestávku nejen do víkendového času, ale také do pracovního týdne. Uvedu svoji dnešní zkušenost. Na ambulantní vyšetření k lékaři jsem přišla asi dvacet minut dřív a tak místo čekání před ambulancí jsem si s manželem sedla na lavičku před poliklinikou, kde příjemně svítilo slunko, a vychutnali jsme si připravené kafé z termosky. (Kdyby nebyl nouzový stav, tak se posadíme v bufetu, nebo v cukrárně). Stačilo pár minut a zmizel všechen můj stres.

Slovo relax označuje uvolnění svalové ztuhlosti. Uvolnit svaly potřebujeme někdy po námaze fyzické, ale také po námaze duševní. Odborník nás učí, že pokud je naše práce duševně náročná, budeme si potřebovat kvalitně duševně odpočinout.  Pro mě to znamená naplánovat si příjemná setkání s rodinou, přáteli a také čas pro ticho, rozjímání, uvědomění si svého prožívání a zapisování si myšlenek a modliteb do deníku. V přicházení k Pánu Bohu, v pěstování duchovního života, si dokážeme najít také odpočinutí duševní, vždyť sám Ježíš říká :  „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Relaxem může být vaření, pokud však nemusíme vařit každý den a vychutnání si dobrého jídla. A rozhodně hudba – ta, kterou posloucháme a ještě víc ta, kterou tvoříme.

Jako poslední podnět v péči o duševní zdraví uvedu myšlenku známého autora Anselma Grüna k tématu rozproudění vlastní energie, a tím jsou „obrazy, jež nás podněcují“. Kromě současných obrazů (pohled z okna na zasněženou přírodu, hezké barevné foto z letní dovolené-jako šetřič obrazovky na počítači apod.) je silným zdrojem vlastní dětství.  Totiž činnosti, které jsme v dětství dělali s neutuchajícím zanícením, můžou být naším vnitřním zdrojem duševních sil.  Pokud si někdo v dětství s velkou fantazií hrál s legem, možná objeví, že tato fantazie ho vede k budování nových věcí doma i v práci. Mým obrazem z dětství bylo kromě jiného rekreační zimní sportování, a tak dodnes s nadšením čekám na zamrznutí jezera pro bruslení, nebo zasněžení krajiny pro lyžování, či běžkování. Dává mi to úžasnou naději, že Pán Bůh může utvořit cesty i na místech, kde předtím (v létě) nebyly a já dostávám příležitosti po nich jít, těšit se a potkávat nové lidi. Jaké obrazy ze současnosti a z dětství dávají duševní síly Vám?

Miriam Szőkeová
koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie

 

 

Naše společné chvíle ke zdraví

Sdílíme s Vámi v rámci lednové výzvy kampaně Společnou cestou ke zdraví "Jak relaxuji" fotky z akcí k zachování duševního zdraví v této šílené době. Děláme si legraci a taky relaxujeme... A hlavně se snažíme o co nejnormálnější provoz.

Náš tým EDEN Nový Jičín

Recepty na šípkovou marmeládu a sirup s námi sdílí naši kolegové ze sociálně terapeutických dílen EFFATHA Kopřivnice.

Klienti s pracovníky již na podzim vyrazili do přírody, aby nasbírali velmi významný a cenný zdroj vitamínu C, který máme všichni k dispozici, dává nám jej naše příroda.
Šípky jsou označovány za nejzdravější plod podzimu.

A tak si společně v dílnách pak uvařili marmeládu a sirup, kterou s chutí popíjí po celou zimu.

KARMEL Tichá ♥

V rámci kampaně Společnou cestou ke zdraví sdílíme fotky ze střediska KARMEL Tichá, kdy klienti mají nejen zařazený pohyb (procházky každý den, nově na prvcích  na fotbalovém hřišti V Tiché), ale také zařazujeme čím dále více ovoce i zeleniny, i když je období zimy. 

 

Sdílíme povzbuzení z naší Terapeutické komunity EXIT Komorní Lhotka

 • rodina
 • pohyb a sport
 • vitamíny
 • zkusit to bez médií
 • pomoc potřebným

Přání jen toho dobrého a zdraví!

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivujeme je ke změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracujeme také s rodinou a blízkými osobami klientů. https://www.exitkomunita.cz/

Setkání s psychiatrem, psychoterapeutem a lektorem panem Michalem Raszkou k tématu duševního zdraví a duševní rovnováhy ❤

Zabývali jsme se otázkou duševního zdraví a duševní rovnováhy v každodenním životě i v rámci stresových situací, které dnešní doba přináší. Děkujeme našemu hostu za rozhovor, za inspiraci a povzbuzení. ❤

www.michalraszka.cz

 

Do naší lednové výzvy kampaně "Jak relaxuji" se zapojily kolegyně ze Sekce pro sociální práci a projektové řízení.

 • Když si potřebuji vyčistit hlavu a zbavit se únavy, jdu to vyběhat. Parťákem je mi manžel, který mě dokáže namotivovat k doběhnutí dál, než bych si sama kdy myslela.
 • Relaxuji tím, že prostě vyrazíme ven, "na kopce" - hory, pěšky či (teď už i já jako začátečník) s běžkami, na kolo, kolečkové brusle, nebo jen na procházku do okolí. To vše doplněné o nejmilejší přítomnost mého snoubence. V tu chvíli mi mizí všechna trápení a jsme jen my a uspokojivý klid krásné přírody.
 • Rodinka, pohoda, relax.
 • Nejvíce relaxuji s knihou v ruce nebo při šití patchworku. A když mám potřebu se hýbat, ráda lyžuji, plavu a jezdím na kole.
 • Ráda odpočívám aktivně. Když mám možnost pozorovat krásu přírody, která mě při běhání obklopuje, naplňuje mě to radostí a vděčností. Skvělé dobití baterek.
 • Relax za volantem auta, rádio a cesta domů.
 • Pro mě je skvělým relaxem čas strávený s rodinou, ať už hrajeme doma turnaj v "člověče nezlob se", nebo vyrazíme na společný výlet do přírody.

Děkujeme za inspiraci a povzbuzení!

Diakonický institut

Vzdělávání pro pracovníky Slezské diakonie, SCEAV i jiných organizací. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti, pracovníků duchovní služby, dobrovolníků.

Zveme Vás k setkání s koordinátorkou vzdělávacích aktivit paní Ingrid Kubiszovou, která v rámci kampaně Společnou cestou ke zdraví představí aktivity Diakonického institutu a video kurz fyzioterapeutky paní Zuzany Sajdokové.

Cvičení s fyzioterapeutkou

Děkujeme za inspiraci k procvičení těla fyzioterapeutce Zuzaně Sajdokové. V rámci kampaně Společnou cestou ke zdraví představujeme několik cviků, které pomáhají s protažením a nastartováním těla a jak je provádět správně. 

Děkujeme také naší kolegyni Veronice, která se stala v rámci natáčení modelem.

Napište nám, které cviky pomáhají Vám.

Budeme také rádi za sdílení, zdali se Vám naše video líbí a je pro Vás motivací. Těšíme se.

 

 

Jak se správně napřímit?

„Nenoste těžkou tašku jen na pravém rameni“, řekli mi kdysi na rehabilitaci. Ano, když něco těžkého dlouhodobě špatně nosíme, nebo když opakovaně špatně sedíme, tak nám to může způsobit až nevhodné zakřivení těla. Potom potřebujeme odbornou radu, či odborný dotek. 

Když jednu ženu, která byla postižena nemocí už osmnáct let, spatřil Ježíš v synagóze, zavolal na ni. Tak dlouhou dobu byla sehnutá a nemohla se napřímit. Nemohla si vlastně ani všimnout samotného Ježíše, u kterého by snad našla pomoc. Jako sehnutá se spíše dívala jen pod nohy. Její obzor se totálně zmenšil. Jak by mohla najít někoho, kdo by jí pomohl napřímit se, když byla nucena hledět většinou do země? Až najednou na ni zavolá sám Ježíš: „ Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a při těchto slovech na ní vloží ruce. Jak úžasná milost a milosrdenství! Sám Ježíš na sehnutou ženu zavolal. On, sám Boží Syn, si jí všiml. A Jeho ruce se jí dotkly. Bylo to zázračné – to slovo a skutek. Odehrálo se uzdravení. Evangelista Lukáš, který byl lékařem, nekončí tento příběh jen tím, že žena se vzpřímila. Píše: „Ona se ihned vzpřímila a velebila Boha“(Luk 13, 13). Velebit Boha, oslavovat a chválit Ho je součástí celkového uzdravení. 

Co potřebujeme v našem životě a v tomto období napřímit my? Mnozí už vnímáme tíhu současných omezení a vlastní únavu natolik, že nás to tlačí k zemi. Nechme se tedy v přicházející postní době napřímit v přítomnosti Ježíše. Jak by zavolal na nás? A kde bychom potřebovali, aby se nás dotkl svým uzdravujícím dotekem? Ať se dotkne všech, kteří po tom z upřímnosti srdce opravdu touží.

Miriam Szőkeová

 

Sdílíme povzbuzení z naší Terapeutické komunity EXIT v rámci únorové výzvy Rozhýbejte své tělo. 

Rozhovor se závodním lékařem 

V rámci naší kampaně Společnou cestou ke zdraví přijal pozvání k rozhovoru náš závodní lékař pro Oblast Ostravsko pan doktor Jiří Henzl.

Děkujeme velmi za rozhovor!

Tématem pro měsíc březen je "Co nám radí závodní lékař" v souvislosti s udržením našeho zdraví.

Setkání s největším Lékařem

„Co pro Tebe mohu udělat?“, ptá se Lékař slepého žebráka u cesty. Odpověď buď tušíme, anebo jí známe z evangelia (Mk 10, 51-52). Setkání s Lékařem, kterým je Ježíš, člověka nejen léčí, ale uzdravuje.

Známý křesťanský autor Elias Vella, na začátku své knihy o vnitřním uzdravení píše: „Dovolte Ježíši, ať k Vám mluví osobně. Jste originálním dílem, tak dovolte, ať k Vám mluví originálním způsobem. Nedívejte se na jiné lidi a nezkoumejte, jak Bůh působí v nich. Nikoho nekopírujte. Bůh bude s Vámi komunikovat tak, jako kdybyste existovali jen Vy pro Něj a On pro Vás. Odložte své představy o Bohu a nechte Ho, aby jednal. Možná se Vám bude zdát, že dlouho mlčí a něco důležitého si uvědomíte až po týdnech, či měsících. Nechte se inspirovat formami modlitby, ale najděte si svůj způsob modlitby – rozhovoru s Bohem, ať se s Ním můžete setkat.“ To setkání s Ním jako „největším lékařem“ bude na rozdíl od setkání s lékaři v ambulancích, která absolvujeme po nezbytně nutnou dobu, jiné také v tom, že už nebudeme chtít od Něj odejít. Možná jsme zažili situaci, že od dobrého lékaře jsme fakt nechtěli odejít. A možná jsme si přáli, aby ten lékař zůstal našim lékařem napořád. Až se jednoho dne například stalo, že lékař oznámil svůj odchod do důchodu. To bylo smutné. Ten nejlepší Lékař neodejde ani do důchodu, ani nás nepředá někomu jinému, ani nás neopustí. Ne však proto, aby se On stal naším „privátním lékařem“, abychom získali jisté rady a zařídili se pak po svém, ale proto, abychom objevovali, že On chce být naším Učitelem, Přítelem, Utěšitelem, Bratrem a Zachráncem. Někým, o koho se můžeme v životě opřít. A abychom Ho následovali a svým životem ukazovali na Něho také dalším lidem. Co bychom tedy odpověděli, kdyby se nás tento Lékař Ježíš zeptal: „Co pro Tebe mohu udělat?“
Miriam Szőkeová

Co nám radí závodní lékař

 

Dvě rostliny z velikonočního příběhu

Už jste někdy byli v zahradě s rostlinami, o kterých čteme v Bibli? Pokud na takou natrefíte, nenechte si takovou prohlídku ujít, je to zážitek. U nejedné takové biblické rostliny, či stromu zaznívají věty: „Konečně tu rostlinu reálně vidím!“, nebo „Nikdy jsem si tu rostlinu vlastně nedokázal/a představit.“

Přibližme si dvě zajímavé rostliny, nebo jejich produkty, které se objevují v příběhu o utrpení, smrti a vzkříšení Spasitele Ježíše Krista.

Keř, z kterého byla trnová koruna – údajně to byl nějaký hloh, či keř s názvem „trnovec“, nebo keř „Euphorbie“ (u nás známý jako pokojová rostlina „Trnová koruna“/ Pryšec zářivý) z kterého vojáci upletli Ježíši korunu a posmívali se Mu. Trnová koruna znamenala další prostředek mučení a také výsměchu. Možná si staří věřící lidé, kteří pěstují za okny tuto suchomilnou pokojovku, v duchu připomínají to utrpení Ježíše za nás, nebo také to, jestli svými postoji nepřispívají k výsměchu „krále králů“. Když se modlíme „přijď království Tvé“, tak prosíme o Boží království v našem životě. V této prosbě Ježíš učí myslet na budoucnost – nebát se hrozeb tohoto světa, ale radostně očekávat splnění Božích zaslíbení. Je to také prosba o Boží zásah v prospěch člověka. Aby člověk přestal být tím tragickým sobcem a nadřazeným tvorem, ale aby poznal své místo ve vztahu k Bohu a druhým lidem. Je to prosba za naši dobrou a krásnou budoucnost: „ přijď Tvé království“.

Myrha – sušená míza / pryskyřice stromu Myrhovníku pravého, neboli Balsamovníku myrhového, která se používala jako léčivo a hojivá mast s antiseptickými účinky. Zmínku o ní objevujeme také na Velký Pátek: „Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi sto liber směsi myrhy.. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.“(Jan 19,39). Vzpomeňme, že myrha byla jedním ze tří darů, které přinesli mudrci narozenému dítěti Ježíši. Teď, když Ježíš zemřel, přinášejí opět tuto vzácnou věc. Myrha má své pojmenování z hebrejského/arabského „murr“ nebo „marror“, což znamená „hořký“. Pravá myrha byla velice drahá a na trhu se vyvažovala zlatem
a dodnes je některými považována za jeden nejvzácnějších darů přírody. Používá se v lékařství a v kosmetice. Současné výzkumy dokonce potvrzují, že myrha má antivirové, antibakteriální a protiplísňové účinky. Nebyla to však myrha, která by způsobila zázrak zmrtvýchvstání Božího Syna, byla to moc Boží. A ta stejná moc
a milost Boha působí a my máme příležitost ji zakoušet. Přeji to Vám i sobě.

Miriam Szőkeová

 

Příspěvek do naší kampaně Společnou cestou ke zdraví v rámci výzvy měsíce duben "Zdraví z Boží lékárny" máme ze střediska KARMEL Tichá.

Čaj, který spraví všechny neduhy (petrklíče, plícník a podběl).

Děkujeme za inspiraci k jarnímu povzbuzení našeho zdraví.

KARMEL Tichá, denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením. 

#Slezskadiakonie #spolecnoucestoukezdravi #KARMELTicha

Radomír Wojnar - bylinkář a léčitel 

Velmi nás těší, že pozvání k rozhovoru v rámci naší kampaně Slezská diakonie Společnou cestou ke zdraví přijal pan Radomír Wojnar - bylinkář a léčitel. Tématem pro tento měsíc je Zdraví z Boží lékárny, kdy si povídáme o bylinkách, které často najdeme ve volné přírodě. 
Pana Wojnara jsme se zeptali

 • jaké bylinky pomáhají v boji proti jarní únavě?
 • jak správně nasbírané bylinky uchovávat?
 • které bylinky jsou vhodné do koupele a které například pro obklady?
 • oblíbené bylinky - meduňka a máta - za jakým účelem je nejlépe využívat? a mnoho dalšího!

Bylinář a léčitel Wojnar : https://www.wojnar.cz/

Děkujeme za krásné a inspirativní setkání!

Rozhovor moderovala paní Miriam Szökeová

#spolecnoucestoukezdravi #Slezskadiakonie #zdravizbozilekarny

 

 

Sdílíme recept z naší služby Dům na půl cesty TIMOTEI Bruntál na špenát z kopřiv. 

Špenát z kopřiv

Ingredience: Mladé kopřivy – 4 velké hrsti, 1 cibule, 1 vejce, Olej, Trochu mléka, Sůl, Česnek

Postup:
Kopřivy pořádně propláchneme a vaříme ve vodě – cca 10 minut. Kopřivy scedíme, zbavíme stonků a nakrájíme na malé kousíčky. Cibulku zpěníme na malém množství oleje, přidáme nakrájené kopřivy a promícháme. Přidáme trochu mléka, sůl, česnek a povaříme. Nakonec vmícháme rozkvedlané vajíčko.

Chutná báječně. Z uvedeného množství jsme měli 1 porci .

 

Bylinky prospěšné pro naše duševní i fyzické zdraví

Naši klienti a pracovníci z Terapeutické komunity EXIT Komorní Lhotka se zapojili do kampaně také v rámci výzvy měsíce dubna Zdraví z Boží lékárny sázením bylinek. 

Máme za to, že bylinky jsou pro naše duševní a fyzické zdraví velice prospěšné a považujeme je za Boží dar. Zároveň jsme velice rádi, že se nám podařilo získat nějaké finanční prostředky díky, kterým si můžeme zvelebit naši malou zahrádku a vysázet více bylinek i na ní. Na což se všichni už velice těšíme, až se do toho s klienty pustíme. Jsme rádi, že Vám můžeme představit bylinky, co jsme s klienty zasadili a napsat pár slov o tom jak jsou prospěšné pro naše zdraví. A samozřejmě jsme nezapomněli přidat i pár fotek jak to celé probíhalo.

za EXIT TK Kateřina Pyszková

 

Inspirace z HOSANY Karviná

Naše středisko HOSANA Karviná se připojilo ke kampani Společnou cestou ke zdraví. V rámci výzvy Zdraví z Boží lékárny posílají všichni z domova pozdravy a inspiraci k zařazení bylinek do našeho jídelníčku.

Laskavá slova jako plást medu

„Dvě stě devadesát devět, tři sta a jedeme na to“- volaly jsme jako děti a pak jsme doma s tatínkem vařili pampeliškový med. Byl to zážitek.
Hodně zmínek o sladkosti je v Bibli přirovnáno k medu. Zaslíbená země byla charakterizována jako „země oplývající mlékem a medem“. Bylo to spojováno s představou ráje. Už v první knize Bible čteme o tom, jak praotec Jákob říká svým synům, když se mají opět vydat za Josefem do Egypta: „Když to tak musí být, nepůjdete jen tak s prázdnou. Vezměte s sebou to nejlepší, co lze v naší zemi získat, a přivezte to tomu muži jako dar. Dejte mu
balzám a med, koření, myrhu, pistácie a mandle.“ (Gen 43, 11). Med byl tedy součástí daru a patřil k tomu nejlepšímu.

Některé verše v knize Přísloví přirovnávají plást medu k laskavým slovům: Laskavá slova jsou jako plást medu, jsou útěchou pro duši a lékem pro tělo. (Př 16, 24). Hovořit laskavá slova druhému člověku může být významnou útěchou a lékem. Je to příjemné a sladké jako med. Komu v nejbližší době věnujete takovýto „dar medu“ v podobě laskavých slov?
Miriam Szőkeová

Med k podpoře našeho zdraví

Vítáme Vás u posledního pořadu s našim hostem v rámci kampaně Společnou cestou ke zdraví. Pozvání přijal Bronislav Kostka, který sdílí své zkušenosti s chovem včel a doporučení pro využití medu k podpoře našeho zdraví.

Zapojte se i Vy a pošlete nám své náměty na využití medu, ale také se těšíme na recepty k výrobě domácích sirupů a zavařenin, které můžeme vyrábět v letním období. Děkujeme za Váš zájem a sdílení povzbuzení pro ostatní.

 

Naše kampaň Společnou cestou ke zdraví je ve svém závěru.

Děkujeme vám všem za zájem, jsme rádi, že jste se zapojili, sdíleli jste své povzbuzení a inspirace pro ostatní k podpoře zdraví.

Přejeme Vám a Vašim blízkým pevné zdraví a Boží požehnání při péči o něj.