Milí spolupracovníci, příznivci naší organizace, 

kampaň společnou cestou ke zdraví skončila. Ale neznamená to konec zájmu o zdraví našich zaměstnanců. Zdraví je jeden z hlavních předpokladů age managementu, který se zabývá udržením pracovní schopnosti zaměstnanců. Proto nyní již na úrovní jednotlivých oblastí probíhají aktivity na podporu této schopnosti často spojené s péči o zdraví. Pravidelně vám bude přinášet informace o konkrétních aktivitách, které jsou plánovány v jednotlivých oblastech. První bude oblast Ostravsko. 

Úspěšné příběhy, age management, který funguje! 

Název, který přesně vystihuje praktické příklady age managementu v různých organizacích včetně Slezské diakonie. Koukněte na webové stránky https://www.amm-project.eu/cs/age-management-examples-cze/. Stále se můžeme inspirovat, jak age management implemtovat do praxe naší organizace. A jsme moc rádi, že náš příběh, je inspirací pro druhé!

Zdraví a funkční kapacita

Bez zdraví je pracovní schopnost zpravidla významně snížená. Požadavky na zdraví v sociálních službách jsou u mnoha pracovních pozic velmi významné proto, aby práce s klienty mohla být vůbec vykonávána. V této souvislosti, podceňovat péči o zdraví se nevyplácí. Snížení pracovní schopnosti v důsledku zdravotních problémů je často spojeno s nemožností dále práci vykonávat.

Proto zdraví je považováno za elementární předpoklad dlouhodobé pracovní schopnosti. 

Opatření:

Oblast Ostravsko vedená paní Renátou Motykovou se rozhodla podpořit tento základní atribut pracovní schopnosti. Se svými kolegy nastavili personální cíle k Age managementu ve třech rovinách:

  • Pro všechny zaměstnance možnost zakoupit si vitamíny nebo masáž.
  • Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance služeb ARCHA Ostrava a NOE Ostrava.
  • Alespoň 10 zaměstnanců se zapojí do výzvy Pohybem ke zdraví. K realizaci tohoto cíle se nakonec přihlásilo 20 našich kolegyň a kolegů z Oblasti Ostravsko a daří se mnohem více kroků, než 5 000 denně!

 

 

Podcast s vedoucí Oblasti Ostravsko Renátou Motykovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také oblast Karvinsko, kterou vede paní Milana Bakšová se rozhodla podpořit u svých zaměstnanců tento základní atribut pracovní schopnosti.

Všichni zaměstnanci v oblasti obdrží vitamíny, které jim pomohou o jejich zdraví pečovat  Část zaměstnanců již byla vitamíny podpořena a další kolegové obdrží vitamíny v průběhu druhého pololetí. Současně plánují podpořit dlouhodobou pracovní schopnost některých zaměstnanců péčí o záda prostřednictvím kolegy - kvalifikovaného maséra.

Kdo pečuje o druhé, sám potřebuje pečovat o své tělo i mysl.

Strategie Age Managementu Slezské diakonie dává prostor službám k realizaci péče o zdraví a pohodu pracovníků středisek. Pracovníci osobní asistence a odlehčovacích služeb TABITA, jsou v procesu absolvování konzultace a cvičení v metodě SM systém. Pojmenování SM systém znamená „stabilizace a mobilita“. Cvičení stabilizují tělo (páteř) a zároveň vytvářejí pohyb – mobilitu.  Autorem systému je bývalý sportovec a renomovaný český lékař MUDr. Richard Smíšek. Děkujeme panu Romanu Kaletovi z Frýdku Místku, který nám pomáhá systému porozumět. Pro lepší rozložení zátěže při přesouvání v terénu obdržela již zkraje roku 2021 každá asistentka batoh pro přenášení pracovní obuvi, ochranných a pracovních pomůcek a případného menšího nákupu pro uživatele. Před prázdninami a vánočními svátky, trávíme, jako pracovníci střediska TABITA, příjemný společný čas, snažíme se navzájem lépe poznávat, relaxujeme, vyměňujeme si malé dárky, dáme dobré jídlo.  Připomínka narozenin pracovníků nebývá velkolepá, ale nechybí biblický verš pro povzbuzení a malá pozornost. V říjnu se chystáme na společný výšlap. Držte nám palce, ať počasí vyjde. 

Ivana Andrýsková, vedoucí střediska TABITA

Teambuilding pracovního týmu domova

Služba domova pro osoby se zdravotním postižením prochází mnoha změnami, kterými chceme dosáhnout zvýšení kvality života našich uživatelů a přiblížení běžného způsobu života, a to i navzdory podmínkám DOZP.

To však obnáší především změnu našeho myšlení ve smyslu odstranění historického pojetí služby domova jakožto „ústavu“, hledat příležitosti a možnosti zkvalitnění v každé oblasti lidského života. Ovšem kdo z nás má rád změny? Každá změna s sebou přináší i určité obavy… Jako tým jsme potřebovali utříbit myšlenky, zhodnotit změny, které již proběhly a zamyslet se nad tím, kam služba směřuje.

Nejlepším prostředkem ke sjednocení a stmelení týmu je již od samotného názvu teambuilding. Již při plánování jsme měli obavy, zda se budeme moct takhle sejít s ohledem na „nekončící“ covidové období. Povedlo se a jsme moc rádi Program byl bohatý… dopoledne jsme se věnovali výše uvedeným tématům, radili jsme se a diskutovali o změnách, kterými procházíme. Odpoledne jsme již vyrazili směr Písek u Jablunkova. Po cestě nechyběla zastávka v kavárně, kde vznikl spontánní nápad na teambuildingovou aktivitu - večerní smažení bramboráků. Zázemí jsme měli v krásném prostředí Beskydské oázy. Užívali jsme si jeden druhého, smíchu, dobrého jídla a pití a taky hudby a tance. Ráno jsme vše završili společnou snídaní a část z nás se vydala ještě na hory.

Byl to skvěle společně strávený čas.

Jana Chlebusová

Praktické předvedení a nácvik správného protažení všech důležitých svalových partií a prevence bolesti zad

Ve Slezská diakonii, oblast Krnov, Bruntál v rámci Age managementu proběhla další aktivita. Praktické předvedení a nácvik správného protažení všech důležitých svalových partií a prevence bolesti zad pod vedením naší fyzioterapeutky Růženky Ondruškové. 

Pro možnost krátkého uvolnění zad a kloubů i během pracovního dne, budou na některá pracoviště zakoupeny gymnastické míče.

Hostem našeho pořadu Slezské diakonie S NÁMI... je paní Ludmila Vajdová, vedoucí Oblasti Krnov, Bruntál.

Age management se zabývá udržením dlouhodobé pracovní schopnosti, kterou se ve Slezské diakonii zabýváme a krásně zpracovaný přístup a výstupy má vedoucí oblasti Ing. Ludmila Vajdová se svými vedoucími zaměstnanci. Udržení dlouhodobé pracovní schopností je tématem mnoha lidí, zejména proto, že se posunuje hranice odchodu do důchodu. Na pracovištích dnes pracuje několik generací od 18letých až po 70leté kolegy, přičemž každá generace má své specifické potřeby spjaté s prací i se sladěním osobního a pracovního života.