Milí spolupracovníci, příznivci naší organizace, 

kampaň společnou cestou ke zdraví skončila. Ale neznamená to konec zájmu o zdraví našich zaměstnanců. Zdraví je jeden z hlavních předpokladů age managementu, který se zabývá udržením pracovní schopnosti zaměstnanců. Proto nyní již na úrovní jednotlivých oblastí probíhají aktivity na podporu této schopnosti často spojené s péči o zdraví. Pravidelně vám bude přinášet informace o konkrétních aktivitách, které jsou plánovány v jednotlivých oblastech. První bude oblast Ostravsko. 

Úspěšné příběhy, age management, který funguje! 

Název, který přesně vystihuje praktické příklady age managementu v různých organizacích včetně Slezské diakonie. Koukněte na webové stránky https://www.amm-project.eu/cs/age-management-examples-cze/. Stále se můžeme inspirovat, jak age management implemtovat do praxe naší organizace. A jsme moc rádi, že náš příběh, je inspirací pro druhé!

Zdraví a funkční kapacita

Bez zdraví je pracovní schopnost zpravidla významně snížená. Požadavky na zdraví v sociálních službách jsou u mnoha pracovních pozic velmi významné proto, aby práce s klienty mohla být vůbec vykonávána. V této souvislosti, podceňovat péči o zdraví se nevyplácí. Snížení pracovní schopnosti v důsledku zdravotních problémů je často spojeno s nemožností dále práci vykonávat.

Proto zdraví je považováno za elementární předpoklad dlouhodobé pracovní schopnosti. 

Opatření:

Oblast Ostravsko vedená paní Renátou Motykovou se rozhodla podpořit tento základní atribut pracovní schopnosti. Se svými kolegy nastavili personální cíle k Age managementu ve třech rovinách:

  • Pro všechny zaměstnance možnost zakoupit si vitamíny nebo masáž.
  • Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance služeb ARCHA Ostrava a NOE Ostrava.
  • Alespoň 10 zaměstnanců se zapojí do výzvy Pohybem ke zdraví. K realizaci tohoto cíle se nakonec přihlásilo 20 našich kolegyň a kolegů z Oblasti Ostravsko a daří se mnohem více kroků, než 5 000 denně!

 

Podcast s vedoucí Oblasti Ostravsko Renátou Motykovou